BÜHNEN przejmuje Termolan Sp. z o.o

BÜHNEN z przyjemnością informuje, że w grudniu 2015 roku, Pan Lange oraz Pan Lukaszuk sprzedali wszystkie swoje udziały w Termolan Sp. z o.o. firmie BÜHNEN International GmbH. Obejmuje to również wszystkie działania biznesowe firmy Termolan CZ s.r.o. prowadzone w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej.

Firma Termolan stała się pełnoprawną częścią Grupy BÜHNEN, która jest w trakcie uzyskiwania statusu lidera rynku w zakresie klejów termotopliwych w Europie Środkowej i Wschodniej, po przejęciu działalności Grupy van Aerden w Austrii, Republice Czeskiej, na Słowacji, na Węgrzech i w Słowenii w połowie 2015.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 31 marca 2016 roku w trybie art. 492 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych nastąpił wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia spółek Termolan Sp. z o.o. w Bykowie i Buehnen Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu poprzez przeniesienie na Buehnen Polska sp. z o.o. (spółka przejmująca) całego majątku spółki Termolan sp. z.o.o (spółka przejmowana).

Wskutek połączenia, na mocy art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych „BUEHNEN POLSKA” Sp. z o.o. we Wrocławiu z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki TERMOLAN Sp. z o.o.

Wobec powyższego „BUEHNEN POLSKA” Sp. z o.o. we Wrocławiu z mocy prawa stała się stroną wszystkich stosunków prawnych, których stroną była dotychczas spółka TERMOLAN Sp. z o.o. w Bykowie.

BÜHNEN wzmacnia swoją obecność na rynku w Europie Środkowej

Możliwe będzie oferowanie szerszego zakresu produktów na tych rynkach z dodatkowymi usługami, takimi jak zwiększona możliwość przeprowadzenia konsultacji technicznych z laboratorium wewnątrzzakładowym.

Nasza oferta produktów nie tylko obejmuje ponad 500 klejów termotopliwych odpowiednich do prawie każdego zastosowania. Dotyczy ona również wszelkich aspektów narzędzi do aplikacji substancji termotopliwej, począwszy od ręcznych pistoletów na klej do aplikacji wstążkowej i rozpylającej, aż do dużych układów zbiornikowych do substancji oraz bębnowych urządzeń wyładowujących.

Linia naszych produktów one4all uzupełnia naszą ofertę wieloma częściami zamiennymi, które są kompatybilne z układami zbiornikowymi do substancji termotopliwej wyprodukowanymi przez dobrze znanych producentów, takich jak Nordson lub Robatech.

Z powodu idealnej kombinacji klejów termotopliwych i wyrafinowanej technologii aplikatora, nasze rozwiązanie systemowe jest idealnym rozwiązaniem dla prawie każdego zastosowania.

Obsługa klienta jest ważną częścią naszych usług. Z tego powodu oferujemy usługi naprawcze oszczędzające koszty i czas, jako użyteczne uzupełnienie naszego programu sprzętowego.

Skontaktuj się z nami w celu otrzymania indywidualnej i bezpłatnej oferty!

BÜHNEN — Twój wiarygodny partner w dostosowanych do klientów rozwiązaniach termotopliwych.