• avenia
    avenia tavná lepidla
  • EVA-tavná lepidla
    EVA-tavná lepidla
  • polyolefinu (PO)
    polyolefinu (PO)

avenia tavná lepidla

Pomocí metallocen-technologie vyrobená PO-tavná lepidla (BÜHNEN avenia) vykazují oproti běžným EVA-lepidlům vylepšenou tepelnou odolnost a tím zajišťují bezpečný průběh procesu. I při delších prostojích nanášecího přístroje tavných lepidel zůstávají vlastnosti zpracování těchto lepidel díky své vysoké odolnosti proti oxidaci konstantní. Použitím dalších kvalitních surovin můžeme dosáhnout jak zřetelných vylepšení pro použití v nízkých teplotách, tak i vyšší tepelné odolnosti.

Výhody použití avenia výrobků firmy BÜHNEN:

Velmi vysoká barevná a oxidační stabilita, bez přepálení: Zvyšte efektivitu strojního vybavení omezením prostojů a snížením nákladů na zmetky

Vysoká procesní spolehlivost díky trvalé stabilitě viskozity, což vede ke konzistentní kvalitě lepení

Dobrý flexibilita při nízkých teplotách

Vysoká tepelná odolnost

Řada produktů avenia – uživatelsky přívětivé zpracování bez zápachu

Snížení nákladů na lepení díky nižší spotřebě lepidla

Vhodné pro použití v potravinářském průmyslu (FDA 175.105)