• avenia
    avenia tavná lepidla
  • EVA-tavná lepidla
    EVA-tavná lepidla
  • polyolefinu (PO)
    polyolefinu (PO)

Přilnavá tavná lepidla (PSA)

U přilnavých tavných lepidle se jedná o lepidla na bázi termoplastického kaučuku (TK). Ty se vyznačují zejména tím, že u nich nedochází k úplnému vytvrdnutí a slepení, ale zůstávají trvale lepivé. Proto lze i ve studeném stavu dosáhnout velmi dobrého lepeného spoje. V tomto případě je důležitý potřebný přítlačný tlak, aby se dosáhlo dostatečného nánosu lepidla mezi přilnavým lepidlem a spojovaným dílem. Z tohoto důvodu bylo pro tuto skupinu lepidel stanoveno označení „PSA – Pressure Sensitive Adhesive“ (lepidla citlivá na tlak).

Kromě toho se rozlišují u lepidel citlivých na tlak jak trvale lepivé, tak i opět odnímatelné typy s nižší pevností spoje.