Etiketování

Trend všudy přítomného štítkování vedl k tomu, že tavná lepidla jsou čím dál více používána i v tomto průmyslu. BÜHNEN zde nabízí na nejrůznější povrchy přizpůsobený program tavných lepidel pro různé materiály lahví, sklenic, plechovek, jakož i různých plastů, jako např. PET, PE a PVC.

Tavná lepidla se při štítkování používají mimo jiné v následujících oblastech:

  • papírové štítky na sklo, PVC, PE, PET kov nebo jiné hmoty
  • papírové a PP-štítky na PVC-, PP-, PE nebo PET-lahve a plechovky
  • štítky z papíru, PP a plastu u lahví obsahujících kyselinou uhličitou

Při větší spotřebě tavného lepidla nachází své uplatnění nádržové aplikátory se zubovým čerpadlem. I zde se používají v závislosti na typu nebo tvaru tavného lepidla různé nádržové aplikátory. K dispozici jsou přístroje s kapacitou nádrže od 2 – 130 litrů. Vysokým požadavkům na vybavení nejsou kladeny žádné meze. Ať to jsou různé teplotní regulátory, počet a čerpací výkon zubových čerpadel, nebo jiné příslušenství.

Topné hadice v různých délkách a průměrech zajišťují bezchybný transport lepidla od nanášecího přístroje k nanášecí hlavici.

K dispozici je velké množství různých variant nanášecích hlavic. Podle použití jsou nasazeny nanášecí hlavice pro bodovou nebo liniovou aplikaci, přičemž mohou být používány také s tryskami z různých materiálů.

Při nanášení rozstřikem je tavné lepidlo profukováno vzduchem a tím je docíleno bezkontaktní, celoplošné nanesení lepidla. Také zde jsou k dispozici trysky z různých materiálů.

Nanášecí hlavice pro plošnou aplikaci se používají pro celoplošné nanášení lepidla. K zajištění optimální aplikace musí být materiálová tryska v kontaktu s materiálem.

 

Trvale přilnavá lepidla

Přilnavé tavné lepidlo na bázi termoplastického kaučuku (TK) má tu výhodu, že je samolepící a může být aplikováno na rubovou stranu štítků, která je zakrytá ochrannou fólií. Zároveň je odolné proti nízkým teplotám a disponuje poměrně nízkou přilnavostí. Těmito trvale přilnavými tavnými lepidly se dají upevňovat štítky na různé povrchy velmi účinně a trvale.

Lepidla s vysoce pevnými spoji

Další výrobkovou skupinou, která je u štítků používána jsou tzv. EVA-lepidla. Tavná lepidla, která byla vyvinuta na bázi EVA- (etylenvinylacetátu), umožňují vysoce pevné spoje, díky svým vlastnostem jsou schopny dobře rosit povrchy, mají dobré přilnavé hodnoty a zároveň jsou teplovzdorná a pružná při nízkých teplotách.

Etiketování