Filtrační průmysl

Ve filtračním průmyslu najdeme celou řadu aplikačních řešení, při kterých mohou být tavná lepidla efektivně využita. Proto jsou při výrobě vzduchových filtrů používána kromě jiných i tavná lepidla, která jsou odolná proti velmi vysokým teplotám a vyznačují se krátkou dobou tuhnutí.

Lepidla s rychlou reakcí tuhnutí

Při výrobě vzduchových filtrů jsou z důvodu rychle pracujících strojů často volena tavná lepidla s krátkou dobou tuhnutí. Systémy lepení za tepla utěsní filtrační rámy, laminují filtrační média a mohou separátory precizně uzavřít. K tomu je vhodnější např. bílé a nízkým teplotám odolné tavné lepidlo na EVA-bázi.

Odolné vůči vysokým teplotám

U vzduchových filtrů, které musí odolávat vysokým teplotám ve ventilačních systémech v průmyslu nebo motorových vozidlech, jsou vhodná tavná lepidla na bázi polyesteru (PET). Polyester není jen odolný proti chemikáliím a teplotě, ale vyznačuje se i dobrou přilnavostí k papíru a netkaným textiliím.   

Firma BÜHNEN nabízí ve filtračním průmyslu pro různé aplikace řadu vhodných tavných lepidel a k nim příslušnou nanášecí techniku

Ve filtračním průmyslu jsou při nízké spotřebě lepidla používány především pneumatické tavné pistole série HB 710. V těchto přístrojích jsou konvenční tavná lepidla roztavována šetrně. Pro PA- nebo PUR / POR- tavná lepidla jsou používány speciální pneumatické tavné pistole HB 710 HT nebo HB 700 KD.

Při větší spotřebě tavného lepidla nachází své uplatnění nádržové aplikátory se zubovým čerpadlem. I zde se používají v závislosti na typu nebo tvaru tavného lepidla různé nádržové aplikátory. K dispozici jsou přístroje s kapacitou nádrže od 2 – 130 litrů. Vysokým požadavkům na vybavení nejsou kladeny žádné meze. Ať to jsou různé teplotní regulátory, počet a čerpací výkon zubových čerpadel, nebo jiné příslušenství.

Pro reaktivní PUR- nebo POR- tavná lepidla se nejlépe osvědčily tavící agregáty pro lepidla v sudech. Zde jsou k dispozici 20 litrové nebo 200 litrové agregáty. Výhoda tavících agregátů pro lepidla v sudech je především vysoký tavný výkon a šetrné požadované roztavení lepidla. Díky používání různých tavících desek jsou dosahovány požadované tavné výkony.

Tavící agregáty pro lepidla v sáčcích jsou vhodné pro fóliové sáčky, které jsou obvykle dodávány ve 2 nebo 18 kg baleních. Tavenina je zpracovávána přímo ze sáčku. Tavící agregát pro lepidla v sáčcích pracuje bez zastavení výroby. Tavné lepidlo je dle potřeby, pomocí vyhřívané tavné mřížky, vytlačována do zásobníku.

Topné hadice v různých délkách a průměrech zajišťují bezchybný transport lepidla od nanášecího přístroje k nanášecí hlavici.

K dispozici je velké množství různých variant nanášecích hlav. Podle použití jsou nasazeny nanášecí hlavivy pro bodovou nebo liniovou aplikaci, přičemž mohou být používány také s tryskami z různých materiálů. Při nanášení rozstřikem je tavné lepidlo profukováno vzduchem a tím je docíleno bezkontaktní, celoplošné nanesení lepidla. Také zde jsou k dispozici trysky z různých materiálů. Nanášecí hlavy pro plošnou aplikaci se používají pro celoplošné nanášení lepidla. K zajištění optimální aplikace musí být materiálová tryska v kontaktu s materiálem. 

Filtrační průmysl