Oblasti použití

Lepení izolačního materiálu

V izolačním průmyslu se používá nespočet materiálů: Netkané textilie, fólie, pěnové materiály a minerální vlna se používají k ochraně před chladem, teplem a vodou.

Tavná lepidla slouží při výrobě jako montážní pomůcky, používají se pro krátkodobou fixaci nebo jsou dlouhodobými spojovacími prvky. Každá aplikace a každý materiál čelí svým vlastním výzvám a potížím.

Rádi vám poradíme – vhodným způsobem v závislosti na aplikaci, nanášecí technice a příslušném tavném lepidlu.

Střecha / stěna

Verklebung im Dachbau

 • Kašírování střešních podkladů pomocí tavného lepidla na bázi termoplastického kaučuku.
  Naše řešení pro lepidlo D51887:
  Velmi vysoká povrchová přilnavost a silná okamžitá přilnavost.
 • Vybavení střešních podkladů samolepicími pásy umožňuje snadnější manipulaci. Tavné lepidlo je vybaveno absorbérem UV záření.
  Naše řešení pro lepidlo D62952:
  Velmi vysoká přilnavost, velmi dobrá odolnost proti chladu a teplu, nízká úroveň zápachu při pokojové teplotě, UV stabilní.

 

Trubky

Verklebung von Rohren

 • Aplikace samolepicího švu pomocí tavného lepidla. Po stažení silikonového papíru snadné a rychlé zpracování přímo na staveništi.
  Naše řešení pro lepidlo D52793:
  Velmi vysoká a trvalá povrchová přilnavost, stejně jako dobrá flexibilita za studena.

 

Podlahy

Verklebung von Fussböden

 • Lepení polystyrenu na fólii při tvorbě izolací proti kročejovému hluku a systémů plošného vytápění.
  Naše řešení pro lepidlo D62779:
  Vysoká přilnavost a nízká úroveň zápachu při pokojové teplotě.

 

Sklepy

Verklebung im Keller

 • Lepení rouna ze skleněných vláken pro kašírování obvodových izolačních desek tavným lepidlem, které lze nastříkat.
  Naše řešení pro lepidlo B61052.1:
  Velmi dlouhá otevřená doba, velmi vhodné pro lepení velkých ploch.
 • Vybavení se samolepicími pásky pro rychlé a snadné zpracování drenážních fólií.
  Naše řešení pro lepidlo D61631.1:
  Lepidlo na bázi termoplastického kaučuku má vysokou vlastní lepivost. Má rovněž dobrou elasticitu a odolnost proti UV záření.

 

Tavná lepidla pro betonářský průmysl

Hotmelt voor de BetonindustriePoužíváním tavných lepidel v betonářském průmyslu lze výrazně optimalizovat výrobní proces. Umožňují rychle a snadno nalepit na bednění konstrukční prvky pro otvory v prefabrikátech (například pro zásuvky) a po dokončení betonového dílce se stejně snadno a beze zbytku odstraní. Není zapotřebí používat magnety nebo lepicí pásky.

Bez ohledu na to, zda se jedná o konvenční lepidla nebo lepidla na bázi vody – program tavných lepidel firmy BÜHNEN nabízí v závislosti na použitém dělicím prostředku vždy vhodné řešení. Produkty na bázi EVA nebo polyolefinů vykazují dobrou odolnost vůči teplu, navíc jsou flexibilní za chladu a nabízejí vynikající spektrum adhezních vlastností.

Technika nanášení v betonářském průmyslu

V betonářském průmyslu se při malé spotřebě lepidla používají hlavně pneumatické pistole na tavná lepidla série HB 710. V těchto přístrojích se konvenční tavné lepidlo šetrně roztaví. Při vyšší spotřebě tavného lepidla se používají zásobníky se zubovými čerpadly. I zde se podle typu tavného lepidla používají v závislosti na typu nebo formě různé systémy. K dispozici jsou přístroje o objemu 2–130 l. Vysokým nárokům na vybavení se nekladou žádné meze, ať už jde o nejrůznější termostaty, počet a výtlak zubových čerpadel nebo jiné části příslušenství.

 

Lepidla v pěnovém, obuvním a textilním průmyslu

Klebstoffe in der Textilindustrie

V pěnovém, obuvním a textilním průmyslu se tavná lepidla používají pro široké spektrum aplikací. Používají se např. k vlepení pěnových vložek do kufrů nebo při výrobě matrací. Zde nabízí sortiment společnosti Bühnen také produkty scertifikovaným ekopasem.

 

Samolepicí vybavení

Expediční krabice, obaly a jiné balicí prostředky se vybavují skrytým samolepicím uzávěrem pro pozdější nasazení a trhací šňůrou k snazšímu otevření. Okamžitě držící uzávěr umožňuje zabalení zboží u konečného zákazníka bez dalšího balicího materiálu. Kartonáž lze skladovat naplocho a sestavit teprve krátce před použitím. Přitom se zpravidla aplikuje pomocí plošného nanášení o šířce až 30 mm na obalové prostředky přilnavé tavné lepidlo, na které se poté ihned nalepí silikonový papír, aby se uchovala jeho lepicí schopnost.

Při výrobě expedičních krabic, obalů a jiných obalových materiálů se samolepicím vybavením přitom záleží především na tom, aby se zabalené zboží i při proměnných teplotách bezpečně dopravilo k příjemci, aby se expediční obal příp. dal znovu bezpečně zavřít a aby se nanášení lepidla provedlo čistě a hospodárně.

Správné lepidlo

Selbstklebende Ausrüstung auf KartonNaše přilnavé tavné lepidlo typu D41628.1 splňuje všechny požadavky kladené na samolepicí vybavení. Disponuje velmi vysokou počáteční lepivostí, i po 24 h, vynikající tekutostí a velmi dobrou flexibilitou v chladu. Vynikající přilnavost vede k relativně nízké spotřebě, a tím i k vysoké hospodárnosti.

Užitek pro Vás:

 • Bezpečnost díky silné přilnavosti a vynikající flexibilitě v chladu
 • Rychlost díky vysoké počáteční lepivosti i po 24 h a
 • Čistota díky velmi dobré tekutosti.
 • Hospodárnost díky menší spotřebě

Správná nanášecí technika

Rychlejší, čistší a hospodárnější nanášení lepidla probíhá

 • při vysokých teplotách (> 40 m/min) s naší sérií HB 4000,
 • při nižších rychlostech pomocí série HB 6000,
 • s odpovídajícími topnými hadicemi a nanášecími hlavami, které k zařízení perfektně pasují.

 

Lepidla v obalovém průmyslu

krabice na pizzu, žlabový obal nebo prezentační stojan - v každém z těchto oborů obalového průmyslu zajišťují tavná lepidla bezpečné slepení. Podle druhu obalu a použitého materiálu nabízí sortiment tavných lepidel společnosti Bühnen rozsáhlý výběr produktů.

Pro samolepicí vybavení obalových kartonů, které se používají např. v expedičním obchodu, nabízí sortiment tavných lepidel společnosti Bühnen kvalitní produkty na bázi termoplastického kaučuku. Ty se vyznačují zvlášť vysokou lepivostí povrchu.

V mnoha úsecích obalového průmyslu se prosadila oxidačně stabilní lepidla. Na základě přetrvávající stability viskozity zajišťují  Produkteavenia Bühnen vysokou bezpečnost procesu během výroby. Přepálení lepidla v nádrži se předchází, aby nenabíhaly vysoké náklady na údržbu kvůli opotřebené nanášecí technice.

Více k tématu Samolepicí vybavení v obalovém průmyslu..