Použití v nábytkářském průmyslu

Tavná lepidla se stala nepostradatelnou součástí nábytkářského průmyslu

Aby jednotlivé elementy nábytku  při zpracovávání dřeva nebo také čalounění splňovaly nejvyšší nároky s ohledem na stabilitu, dlouhou životnost a ekologii, jsou spojovány s pomocí tavných lepidel.

Všestranné použití

Tavná lepidla jsou kromě jiného používána na lepení velkoplošných dýh a kašírování technických fólií. Jako montážní pomůcka při lepení bílým klíhem se osvědčila např. univerzální EVA-tavná lepidla. V případě potřeby snadného odlepení hrany na nábytku, je nejvhodnější tavné lepidlo na bázi termoplastického kaučuku.

Vyplňování děr po sucích

Velmi důležitou oblastí použití ve zpracovávání dřeva jsou tzv. výplně děr po sucích. Vyplňovány a opravovány jsou díry po sucích v dřevěných deskách s brousitelným tavným lepidlem na bázi polyamidu (PA). Takto vyplněné díry po sucích jsou velmi flexibilní a odolné.

Firma BÜHNEN nabízí v nábytkářském průmyslu pro různé aplikace řadu vhodných tavných lepidel a k nim příslušnou nanášecí techniku.

 nábytkářském průmyslu jsou při nízké spotřebě lepidla používány především pneumatické tavné pistole série HB 710. V těchto přístrojích jsou konvenční tavná lepidla roztavována šetrně. Pro PA- nebo PUR / POR- tavná lepidla jsou používány speciální pneumatické tavné pistole HB 710 HT nebo HB 700 KD.  

Při větší spotřebě tavného lepidla nachází své uplatnění nádržové aplikátory se zubovým čerpadlem. I zde se používají v závislosti na typu nebo tvaru tavného lepidla různé nádržové aplikátory. K dispozici jsou přístroje s kapacitou nádrže od 2 – 130 litrů. Vysokým požadavkům na vybavení nejsou kladeny žádné meze. Ať to jsou různé teplotní regulátory, počet a čerpací výkon zubových čerpadel, nebo jiné příslušenství.

Pro reaktivní PUR- nebo POR- tavná lepidla se nejlépe osvědčily tavící agregáty pro lepidla v sudech. Zde jsou k dispozici 20 litrové nebo 200 litrové agregáty. Výhoda tavících agregátů pro lepidla v sudech je především vysoký tavný výkon a šetrné požadované roztavení lepidla. Díky používání různých tavících desek jsou dosahovány požadované tavné výkony.

Tavící agregáty pro lepidla v sáčcích jsou vhodné pro fóliové sáčky, které jsou obvykle dodávány ve 2 nebo 18 kg baleních. Tavenina je zpracovávána přímo ze sáčku. Tavící agregát pro lepidla v sáčcích pracuje bez zastavení výroby. Tavné lepidlo je dle potřeby, pomocí vyhřívané tavné mřížky, vytlačována do zásobníku.

Topné hadice v různých délkách a průměrech zajišťují bezchybný transport lepidla od nanášecího přístroje k nanášecí hlavici.

K dispozici je velké množství různých variant nanášecích hlav. Podle použití jsou nasazeny nanášecí hlavy pro bodovou nebo liniovou aplikaci, přičemž mohou být používány také s tryskami z různých materiálů.

Při nanášení rozstřikem je tavné lepidlo profukováno vzduchem a tím je docíleno bezkontaktní, celoplošné nanesení lepidla. Také zde jsou k dispozici trysky z různých materiálů.

Nanášecí hlavy pro plošnou aplikaci se používají pro celoplošné nanášení lepidla. K zajištění optimální aplikace musí být materiálová tryska v kontaktu s materiálem.

Při zpracovávání dřeva a v nábytkářském průmyslu jsou tavná lepidla používána mimo jiné v následujících oblastech:

  • výplně děr po sucích
  • ochrana hran nábytku
  • montážní pomůcka při lepení bílým klíhem
  • lepení zrcadel
  • pro připevnění plstěných podložek na nohy nábytku
  • lepení madel a rukojetí
  • fixace ochranného papíru, který se dá po vybalení beze zbytku odstranit

Použití v nábytkářském průmyslu