• BÜHNEN
  • Servis
  • Horký tip
  • Horký tip – Malý extra tip s velkým dopadem – takto zamezíte tvorbě „hadích hlav“

Malý extra tip s velkým dopadem – takto zamezíte tvorbě „hadích hlav“

Při mnoha aplikacích bychom se rádi vyvarovali takzvaných „nanášených tvarů hadí hlavy“, u nichž je začátek housenky nebo vzoru nanášeného sprejem poněkud tlustší nebo rozšířený a pak pokračuje užší stopou. Takový vzor po nanesení vznikne, pokud je tlak na začátku nanášení větší a v průběhu nanášení se normalizuje.

Auftragsbild Kleben Schlangenkopf

Toto kolísání tlaku se děje ve zlomku sekundy. Tyto nežádoucí „hadí hlavy“ můžete eliminovat tím, že použijete v mnohých nádržových zařízeních se zubovými čerpadly, např. naší řady HB 4000, volitelně vestavěný pneumatický bypass: Pneumatický válec instalovaný v bypassu může být ovládán externím řízením, takže dopravní tlak může být regulován také během nanášení, např. nízký dopravní tlak na začátku a vyšší tlak na konci aplikace. Díky tomu vytvoříte od začátku až do konce stejnoměrný nános lepidla bez tzv. „hadí hlavy“ – výhoda, kterou jednoduchý, většinou v nádržových zařízeních se zubovými čerpadly sériově zabudovaný mechanický bypass s tlakovou pružinou, nemůže nabídnout.