Horký tip - Vyjmutí kartuše HB 700 KD

„Ach, těch pár kapek!“ říká si někdo při vyjmutí kartuše z ruční pistole HB 700 K. Bohužel neumí naše tavné lepidlo (zatím ještě) myslet: Nezáleží mu na tom, zda se rozprostře v ruční pistoli nebo na podkladu, který má být slepen...

Je proto velice nutné z tohoto důvodu zamezit znečištění ruční pistole reaktivními PUR/POR lepidly. Silnější nebo častější znečištění způsobí poškození ruční nanášecí pistole. Abyste tomuto poškození předešli, máme pro vás velmi horký tip:

podržte pistoli, z níž se chystáte vyjmout kartuši, před vyjmutím krátce vzhůru nohama! Pokud je v trysce ještě malé množství horkého tavného lepidla, vyteče z pistole zpět do kartuše. Následně lze kartuši vyjmout. Znáte již naše oplachovací prostředky 1233R ve formě kartuší?