Horký tip - Lepení materiálů citlivých na teplotu

Tavná lepidla mohou být také použita při balení nebo lepení materiálů citlivých na teplotu. Typické aplikace jsou mj. při balení citlivých potravin a nápojů (např. čokoláda), v odvětví floristiky (květiny), ale také při slepování velmi tenkých materiálů (např. plasty).

Takzvané „Low-Temperature“ (LT) - neboli nízkoteplotní tavná lepidla, která se zde mohou používat, se aplikují při teplotách nad 100 °C. Nízkoteplotní tavná lepidla nejen chrání materiály, které mají být připojeny nebo zabaleny, ale také snižují riziko popálenin při zpracování a vytvářejí při nanášení výrazně nižší zápach než jejich „kolegové“ používaní při teplotách až do 200 °C.

"Niedrigtemperatur-KlebepistolePokud se rozhodnete pro tento typ nízkoteplotních tavných lepidel, je nutné dbát na několik věcí: je nutné pracovat rychle, neboť otevřená doba je zpravidla kratší. Pro nanášení sprejem jsou tato lepidla poněkud nevhodná a také by se mělo zamezit plošnému nanášení. Při nanášení v housenkách a bodovém nanášení vznikne poměrně dobré zvlhčení. Kromě toho byste samozřejmě měli dbát na to, aby mělo používané nanášecí zařízení odpovídající teplotu. U tyčinek by se proto měla používat např. pistole na tavná lepidla, která zahřeje tavné lepidlo na max. 120 °C.