Horký tip – Také plastový kelímek se v nádrži roztaví

Pokud se vlivem nepříznivých podmínek skladování naplní do horké nádrže vlhké granule, vytváří se kvůli odpařující se vlhkosti horká vodní pára. Z 20 g vody se může vyvinout až 25 litrů vodní páry. Horké tavné lepidlo začne pěnit a stoupá v nádrži nahoru. To už může člověku z leknutí vypadnout plnicí kelímek do nádrže.

Pokud granulát zvlhne, musí být před použitím usušen. Rozprostřete granulát na suchém a teplém místě a nechte jej uschnout. Pak jej lze znovu bezpečně používat.

P.S. Samozřejmě by se plastový kelímek v nádrži zařízení snadno roztavil, ale výpary, které by vznikly, by byly jedovaté! Rozpuštěné složky kelímku se sice spojí s roztaveným lepidlem a nejsou pouhým okem již skoro neviditelné, ale jemné kousky znečistí filtry a poškodí trvale a značně vaše zařízení.

A nakonec to nejlepší: Plastové kelímky nemají žádné z vlastností tavného lepidla. Tam, kde se jemné zbytky aplikují společně s tavným lepidlem, je narušeno řádné slepení: V těchto místech není přilepení možné. Proto kelímek opět rychle vyjměte z nádrže.