Horký tip – První pomoc pro housenku

Reinigungsnadeln

Pro účely vyčištění liniové trysky pro vytváření housenky lepidla se nanášecí hlava zahřeje. Nyní je možné trysku odšroubovat. Pozor: horké! Proto při této práci vždy noste ochranné rukavice.
Vyberte vhodnou velikost jehly ze sady. Opatrně propíchněte otvor trysky několikrát jehlou a odstraňte nečistoty. Staré tavné lepidlo lze odstranit jen tehdy, když je horké.

Pokud tryska vychladne: pomocí horkovzdušné pistole můžete trysku zahřát na teplotu vhodnou k vyčištění.
Po vyčištění může být tryska znovu nainstalována.

P.S.: Oxidačně stabilní tavná lepidla avenia vytvářejí menší popraskání. Díky tomu zůstává tryska déle čistá.