Horký tip - Správné lepení i při teplotních výkyvech

Tipps zum Kleben"Temperaturschwankungen

V průběhu roku může být rozdíl teplot v Německu až 40 °C. Takové teplotní výkyvy mají na tavná lepidla obrovský vliv. Pokud se vnější dveře nacházejí v blízkosti lepicí stanice, což vede ke kolísání teplot v důsledku neustálého otevírání a zavírání, musí se počítat se změnami v chování lepidla. Zásadně je nutné při nízkých teplotách počítat se zkrácením otevřené doby a doby vytvrzování, zatímco při vyšších teplotách pak s prodlužováním těchto dob.

Proto musí být nastavení zařízení vždy přizpůsobeno teplotním podmínkám. Při nízkých teplotách může být teplota při nanášení lepidla mírně zvýšena, při vysokých teplotách by měla být snížena.

Tyto změny však přitom musí být v rozmezí, které odpovídá použitému druhu tavného lepidla. Při příliš nízkých teplotách se může např. změnit jeho viskozita.

Pro dosažení konzistentního výsledku lepení je důležité udržovat teplotu na co možná konstantní úrovni. Pokud se teploty mění, pak musí být lepený spoj např. zapouzdřen nebo klimatizován.

Máte k tomu nějaké dotazy? Kontaktujte nás v naší aplikačně-technické laboratoři na telefonním čísle 0421/5120-0 nebo na info@buehnen.de.