Tavná lepidla pro betonářský průmysl

Používáním tavných lepidel v betonářském průmyslu lze výrazně optimalizovat výrobní proces. Umožňují rychle a snadno nalepit na bednění konstrukční prvky pro otvory v prefabrikátech (např. pro zásuvky) a po dokončení betonového dílce se stejně snadno a beze zbytku odstraní. Není zapotřebí používat magnety nebo lepicí pásky.

Bez ohledu na to, zda se jedná o konvenční lepidla nebo lepidla na bázi vody – program lepidel Hot Melt firmy BÜHNEN nabízí v závislosti na použitém dělicím prostředku vždy vhodné řešení. Produkty na bázi EVA nebo polyolefinů vykazují dobrou tepelnou odolnost, navíc jsou flexibilní v chladu a nabízejí vynikající spektrum adhezních vlastností.

Technika nanášení v betonářském průmyslu

V betonářském průmyslu se při malé spotřebě lepidla používají hlavně pneumatické pistole na tavná lepidla série HB 710. V těchto přístrojích se konvenční tavné lepidlo šetrně roztaví. Při vyšší spotřebě tavného lepidla najdou uplatnění tavicí zařízení se zubovými čerpadly.