Hete tip - Correct lijmen, ook bij temperatuurwisselingen

"Temperaturschwankungen

In de loop van een jaar kan het temperatuurverschil in Duitsland meer dan 40°C bedragen. Dergelijke temperatuurschommelingen hebben op hot melts een enorme invloed. Echter ook wanneer er een zich buitendeur in de buurt van het lijmstation bevindt en er door het openen en sluiten wisselende temperaturen ontstaan, moet men rekening houden met een veranderd gedrag van de lijm. In het algemeen moet bij lage temperaturen met een verlaagde opentijd en afbindtijd rekening gehouden worden en bij hogere temperaturen met langere tijden.

Daarom moet de instelling van de installatie steeds aangepast worden aan de temperatuuromstandigheden. Bij lage temperaturen kan de applicatietemperatuur iets verhoogd worden, bij hogere temperaturen moet hij verlaagd worden.

Deze wijzigingen moeten echter binnen de grenzen blijven die overeenkomen met de gebruikte hot melt. Bij te lage temperaturen kan bv. de viscositeit veranderen.

Voor een kwalitatief vergelijkbaar lijmresultaat is het essentieel voor een zo veel mogelijk gelijk blijvende temperatuur te zorgen. Wanneer de temperaturen veranderen, moet de lijmplaats bv. worden afgedekt of geconditioneerd.

Heeft u hierbij vragen? Gelieve dan contact op te nemen met ons applicatielaboratorium op telefoonnummer 0421/5120-0 of via info@buehnen.de.