Nedvesítés

A szilárd anyagok felületével érintkező folyadékok (pl. forróolvadék-ragasztó) viselkedése

Ahhoz, hogy az olvadékragasztó a ragasztandó felületeket jól befedje, a ragasztó felületi feszültségének kisebbnek kell lennie, mint az összeillesztendő részek felületi feszültsége.

A ragasztónak jól kell befednie az illesztendő rész felületét. A hordozófelület (aljzat) ragsztóval való befedése a jó ragasztás előfeltétele, hogy a ragasztó és a felület között megfelelő tapadás alakuljon ki.

Cseppalak peremszöggel

A hordozófelület befedhetősége tesztfestékkel vizsgálható. Ebben az esetben a tesztfesték egy cseppjét (meghatározott felületi feszültséggel) a vizsgálandó felületre kell felhordani.

A felületi feszültség mérése tesztfestékkel (csak izopropanollal tisztított felületen).

Tintenversuch Benetzung

Annak érdekében, hogy a forróolvadék-ragasztóval jó fedést érjünk el, az illesztendő alkatrészek felületi feszültségének nagyobbnak kell lennie, mint a forróolvadék ragasztóé.

A tesztfesték és az illesztendő alkatrész közötti felületi feszültség arányától függően különböző cseppformákat találunk, amelyeket az ún.  α peremszög jellemez. Az α peremszög tehát a befedés mértékét jelenti.

térhálósodás


Forrás: IVK, Die Kunst des Klebens [A ragasztás művészete], 7 ábra 19. oldal