Bevochtiging

Gedrag van vloeistoffen (bijv. hotmelt) bij contact met het oppervlak van vaste deeltjes

De bevochtiging van de te verlijmen substraten is een belangrijke voorwaarde, omdat alleen een lijm die goed contact met het oppervlak heeft voldoende adhesiekrachten op de oppervlakken kan opbouwen.

Wanneer een hotmelt een substraatoppervlak goed kan bevochtigen, dat ontstaat een vlak contact tussen de lijm en het verbindingsstuk.

Druppelvorm met randhoek

De bevochtigbaarheid van een oppervlak kan met een “waterdruppeltest” getest worden. Hierbij wordt een waterdruppel op het te onderzoeken oppervlak opgebracht.

Om een goede bevochtiging met een hotmelt te bereiken, moet de oppervlaktespanning van het verbindingsdeel groter zijn dan die van de hotmelt.

Afhankelijk van de oppervlaktespanningsverhouding tussen vloeistof en verbindingsdeel zijn er verschillende druppelvormen te zien, die worden gekarakteriseerd door de zogenaamde randhoek α. De randhoek α staat ook voor een maat voor bevochtiging.

 

Benetzung von Klebstoffen
Quelle: IVK, Die Kunst des Klebens, Abb. 7, S. 19