Premazovanje

Vedenje tekočin (npr. talilnega lepila) v stiku s površino trdnih teles

Za doseganje dobrega premazovanja substrata s talilnim lepilom mora biti napetost površine lepila manjša od delov fug.

Lepilo mora dobro prekrivati površino substrata. Premazovanje substrata je pogoj za dobro lepljenje, da se vzpostavi zadosten oprijem med lepilom in površino.

Kapljična oblika z robnim kotom

Premazanost površine substrata je mogoče preveriti s testnim črnilom. Pri tem se kapljica testnega črnila (z določeno napetostjo površine) nanese na preiskovano površino.

Merjenje napetosti površine prek testnih črnil (površino očistite samo z izopropanolom).

 

Tintenversuch Benetzung

 

Za doseganje dobrega premazovanja s talilnim lepilom mora biti napetost površine delov fug večja kot pri talilnem lepilu.

Glede na razmerje napetosti površine med testnim črnilom in deli fug so na voljo različne kapljične oblike, ki so opisane s t.i. robnim kotom α. Robni kot α torej predstavlja mero za premazovanje.

 

Benetzung von Klebstoffen
Vir: IVK, Die Kunst des Klebens, sl. 7, str. 19

 

Na splošno velja: Višja je napetost površine substrata, boljše je premazovanje.

Dobro premazovanje je pogoj ,vendar pa to ni zagotovilo za dobro lepljenje.