Smáčení

Chování kapalin (např. tavného lepidla) při kontaktu s povrchem pevných látek.

Základním předpokladem je smáčení lepených substrátů, protože pouze lepidlo, které je v dobrém kontaktu s povrchem, může na povrchu vytvořit dostatečné adhezní síly.

Pokud tavné lepidlo dobře smáčí povrch substrátu , dochází k plošnému kontaktu mezi lepidlem a spojovaným dílem.

Kapkovitý tvar s okrajovým úhlem

Smáčivost povrchu lze testovat pomocí „zkoušky kapkou vody“. Při ní se na testovaný povrch nanese kapka vody.

Aby bylo dosaženo dobrého smáčení s tavným lepidlem, musí být povrchové napětí spojovaných dílů větší než povrchové napětí tavného lepidla.

V závislosti na poměru povrchového napětí mezi kapalinou a spojovaným dílem se vyskytují různé tvary kapek, které jsou charakterizovány tzv. okrajovým úhlem α. Okrajový úhel α tak představuje míru smáčení.

 

Benetzung von Klebstoffen
Quelle: IVK, Die Kunst des Klebens, Abb. 7, S. 19