• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Smáčení

Chování kapalin (např. tavného lepidla) při kontaktu s povrchem pevných látek.

Aby bylo dosaženo dobrého smáčení substrátů tavným lepidlem, musí být povrchové napětí lepidla menší než u spojovaných dílů.

Lepidlo musí dobře smočit povrch substrátu. Podmínkou dobrého spojení je smočení substrátu, při němž se vytvoří dostatečná adheze lepidla a povrchu.

Kapkovitý tvar s okrajovým úhlem

Smáčivost povrchu substrátu lze testovat pomocí zkušebního inkoustu. Při testu se na zkoumaný povrch nanese kapka zkušebního inkoustu (s definovaným povrchovým napětím).

Měření povrchového napětí pomocí zkušebních inkoustů (povrch očištěný pouze isopropanolem).

Tintenversuch Benetzung

Aby bylo dosaženo dobrého smáčení s tavným lepidlem, musí být povrchové napětí spojovaných dílů větší než povrchové napětí tavného lepidla.

V závislosti na poměru povrchového napětí mezi zkušebním inkoustem a spojovaným dílem se vyskytují různé tvary kapek, které jsou charakterizovány tzv. okrajovým úhlem α. Okrajový úhel α tak představuje míru smáčení.

Benetzung von Klebstoffen
Zdroj: IVK, Die Kunst des Klebens, obr. 7, str. 19

 

Všeobecně platí: Čím vyšší je povrchové napětí substrátu, tím lepší je smáčení.

Dobré smáčení je předpokladem, ale není zárukou dobrého spojení.