Geachte bezoeker,

Om ervoor te zorgen dat u zich tijdens het bezoek aan onze websites veilig en op uw gemak voelt, willen wij u onderstaand informeren over de manier waarop wij gebruik maken van uw gegevens.

Gebruiksgegevens

Om de kwaliteit van onze website te verbeteren, worden gegevens over het gebruik van onze websites voor statistische doeleinden opgeslagen. Het betreft de volgende gegevens:

  • de pagina, van waaruit bepaald informatie wordt opgevraagd
  • de naam van het bestand, dat de opgevraagde informatie bevat
  • de datum en tijd waarop de informatie werd opgevraagd
  • de hoeveelheid overgedragen informatie
  • de status van de opvraag (informatie verzonden, informatie niet gevonden)
  • de beschrijving van het type webbrowser, die werd gebruikt
  • het IP-adres van de computer, die de informatie heeft aangevraagd. Dit adres wordt met de laatste drie tekens ingekort.

Deze gegevens worden volgens de bepalingen van de Duitse wet op de telecommunicatiemedia (“Telemediengesetz/TMG”) geanonimiseerd.


Google Analytics

Om onze website optimaal aan uw behoefte te kunnen aanpassen, worden pseudonieme gebruikersprofielen aangemaakt. U kunt tegen de aanmaak hiervan te allen tijde bezwaar maken. Daartoe klikt u hier en vervolgens installeert u de browser-plugin, die u daar kunt downloaden.

Verdere informatie: bij deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Dit is een webanalyseservice van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, dus tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De via de cookies verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Omdat wij uw IP-adres bij uw bezoek aan deze website anoniem maken, wordt uw IP-adres door Google eerst binnen de EU-lidstaten of in andere landen, die deelnemen aan de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS toegestuurd en daar ingekort. Google gebruikt in opdracht van ons deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om reports over de website-activiteiten op te stellen en voor andere diensten aan ons, die verband houden met het gebruik van de website en van internet. Het IP-adres, dat door uw browser in verband met Google Analytics wordt toegestuurd, wordt niet samengevoegd met andere data van Google.

U kunt uw browser-software zo instellen dat geen cookies worden opgeslagen; wel maken wij u erop attent dat in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt. Ook kunt u registratie door Google van de gegevens, die via de cookies over uw bezoek aan deze website werden verkregen (incl. uw IP-adres), voorkomen, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door de browser-plugin te installeren. Deze kunt u hier downloaden.

Cookies

Om u als gebruiker van deze website beter van dienst te kunnen zijn, wordt ook gebruik gemaakt van een session-cookie. Deze wordt automatisch gewist, wanneer uw browser wordt gesloten. U kunt uw browser zo instellen dat hij u over de plaatsing van cookies informeert. Daardoor krijgt u een goed overzicht van de toepassing van cookies.

Contactformulier

Om gebruik te maken van ons contactformulier, dient u uw naam en e-mailadres in te vullen. De overige gegevens kunnen vrijwillig worden verstrekt, maar zijn niet noodzakelijk. Uw gegevens zullen door ons uitsluitend worden gebruikt om uw aanvraag zo goed mogelijk af te handelen.


Beschikbaarstelling van uw gegevens aan derden

Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet aan derden ter beschikking gesteld.


Medewerker gegevensbescherming

Bij vragen of suggesties in verband met gegevensbescherming kunt u zich altijd wenden tot onze medewerker gegevensbescherming. Communicatie is mogelijk in de Engelse en Duitse taal.


Dr. Uwe Schläger
datenschutz nord GmbH

Web: www.datenschutz-nord.de
E-Mail: office@datenschutz-nord.de