Hotmelts & apparaten voor speciale toepassingen

Speciale toepassingen vereisen vaak complex overleg met de deelnemende partners: naast de klant nemen vaak ook machinefabrikanten/OEM-fabrikanten hieraan deel. Beide partijen geven hun eisen te kennen in een lasten- en plichtenboek, waarmee rekening moet worden gehouden bij de keuze van de applicatietechniek en de gebruikte lijmen.


Om te voldoen aan de niet-gestandaardiseerde vereisten, moeten deze vaak in het eigen laboratorium worden gesimuleerd. Om een goed resultaat voor de klant te kunnen behalen, wordt alle competentie inzake applicatietechniek en lijmen aangewend.

 

Automotive giettoepassingen

Bij het verlijmen van kernpakketten in de gieterij-industrie wordt voor ijzergieten bij voorkeur polyamide gebruikt. BÜHNEN heeft polyamiden in het programma, die bij te coaten kernpakketten (op waterbasis/op ethanolbasis) met navolgende droging in een droogtunnel uitstekend geschikt zijn.

Bij aluminiumgieten wordt polyolefinelijm of EVA-lijm gebruikt. De eisen aan de lijmen die worden gebruikt voor zandgietprocessen of bij het verlijmen van kernpakketten, zijn erg hoog. De hotmelts dienen te beschikken over een breed open tijdvenster en een korte verhardingstijd. De korte verhardingstijd in combinatie met een hoge aanvangssterkte adhesie maakt een snelle verdere hantering mogelijk van de met de Cold-Box- of Hot-Box-methode vervaardigde kernen.

Al naargelang hoe hoog de automatiseringsgraad is, wordt er gebruik gemaakt van lijmpistolen of smeltapparaten.

 

Montageverlijming

Montageverlijmingen vormen vaak een speciale toepassing. Het getoonde voorbeeld is de volledig geautomatiseerde verlijming van de afdichting in een deksel voor verpakkingsblikken. In de besprekingen ter plaatse werden de geplande taktfrequentie, het proces en de substraten vastgelegd. Het eigen laboratorium bij BÜHNEN simuleerde het proces en testte verschillende lijmen. De opgegeven materialen stelden hoge eisen aan de lijmkeuze.

In combinatie met het advies, de hotmelt-knowhow en de gebruikte applicatietechniek konden de vereisten van de machinebouwer, de klant en het proces met succes worden gerealiseerd.