• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Ochraně údajů

Vážený uživateli,

Abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili dobře a bezpečně, chtěli bychom Vás informovat o zacházení s Vašimi daty

Využití dat
Pro zlepšení kvality našich webových stránek ukládáme ke statistickým účelům data o jednotlivých přístupech na naše stránky. Tato datová sada se skládá z:

  • stránky , ze které byly data vyžádány
  • názvu souboru
  • datumu a času požadavku
  • množství přenesených dat
  • statusu přístupu (data přenesena, data nenalezena)
  • popisu a typu použitého webového prohlížeče
  • P adresy počítače zkrácené o tři poslední čísla

Tato data jsou anonymně uložena dle dle zákona o telekomunikacích.

Google Analytics
K požadovanému vytváření našich webových stránek vytváříme pseudonymní uživatelské profily. Vy můžete toto vytváření kdykoli rozporovat. Chcete li to provést, klikněte zde a instalujte prohlížeč-plugin.

 

Bližší informace: Tato webová stránka používá Google Analytics, analyzační webovou službu společnosti Google Inc. Google Analytics používá tzv. „Cookies“, tedy textová data, která budou uložena na Vašem počítači a která umožní analýzu používání webové stránky. Informace o Vašem používání této stránky vytvořená pomocí Cookie jsou zpravidla přeneseny na server Google v USA a tam uloženy. Protože jsme na této stránce aktivovali IP- anonymizaci, bude Vaše IP-adresa zkrácenya v rámci členských států Evropské Unie nebo v jiných smluvních státech dohody o evropském hospodářském prostoru. Jen ve vyjímečných případech je na server Google v USA přenesena plná IP-adresa a tam zkrácena. V naší smlouvě bude Google používat tyto informace, aby vyhodnotil Vaše používání webové stránky, vytvořil report o aktivitách na webové stránce a aby nám poskytnul další informace spojené s využíváním webové stránky a internetem. IP-adresa získaná z Vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými daty od Google. Tomuto ukládání můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však nato, že v tomto případě patrně nubudete moci plně využívat všechny fukce této stránky. Zamezit tomuto evidování dat vztahujících se k Vašemu užívání této stránky (vč. Vaší IP-adresy), získaných prostřednictvím Cookie a zpracování těchto dat společností Google můžete tím, že zde stáhnete a instalujete dostupný prohlížeč-plugin.

 

Cookies
k lepšímu uživatelskému ovládání používáme také Sessio-Cookie. Ty jsou automaticky smazány, když zavřete Váš prohlížeč. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, že Vás bude o umístění Cookies informovat. Tímto bude pro Vás používání Cookies transparentní.


Kontaktní formulář
K využití našeho kontaktního formuláře vyžadujeme Vaše jméno a emailovou adresu. Další údaje můžete sdělit, ale nemusíte. Vaše údaje použijeme výhradně ke zpracování Vaší poptávky

Předávání údajů třetím stranám
Vaše osobní údaje nebudeme předávat třetím stranám

Pracovník pro ochranu údajů
Pro informace a podněty k tématu ochrany údájů je Vám k dispozici v anglickém a německém jazyce náš pracovník .

Dr. Uwe Schläger
datenschutz nord GmbH

Web: www.datenschutz-nord.de
E-Mail: office@datenschutz-nord.de<;/a>