Repulping Hot Melt“Papier moet gerecycled worden!” ofwel “Gerecycled, chloorvrij gebleekt papier”.  Duurzaamheid treedt steeds meer in de focus bij papier en verpakkingen. Het proces van het recyclen van papier is voor velen niet helemaal duidelijk: Wat gebeurt er eigenlijk met hotmelts, haakjes en dergelijke tijdens het recyclen? Kunnen holtmelts überhaupt goed gerecycled worden? Wij hebben het proces doorlopen.

Drie stappen naar milieuvriendelijkheid

Het proces van het recyclen van papier noemt men „Repulping“. Dit gebeurt door middel van mechanische dispersie Dispergeren betekent uiteenhalen, uitspreiden en fijn verdelen. De oude papiervezels worden gescheiden, gereinigd en vreemde deeltjes worden afgescheiden. Het terugwinnen van de vezelgrondstoffen en het produceren van nieuw, gerecycled papier van deze grondstoffen zijn twee verschillende processen: In ons artikel gaat het voornamelijk om het terugwinnen en opwerken van de grondstoffen. Van de grondstoffen wordt pulp bereid. Van pulp wordt nieuw papier geproduceerd.

De gedispergeerde papiervezels worden in de screening onderzocht op vreemde stoffen. Dat kunnen resten van kunststoffen of metaaldeeltjes zijn. De restanten worden in een filterprocedure gescheiden van de papierbrij (pulp). Bovendien moeten resten van de holtmelts verwijderd worden. Daarbij hangt de recycleerbaarheid niet alleen af van de samenstelling van de lijm, maar ook van de hoeveelheid, vorm en laagdikte die werd aangebracht.

Het initiatief dat werd opgericht in 2000 „European Paper Recycling Council“ (EPRC), ontwikkelde voor de evaluatie van de heroplosbaarheid van resten van holtmelts in het recyclingproces een scorecard. In overeenstemming daarmee worden aan de lijmapplicatie de volgende eisen gesteld om geschikt te zijn voor recycling.

  • Laagdikte = minstens 120 µm
  • Verwekingspunt (ring & bal) = minstens 68°C
  • Lijmoppervlak = minstens 2,56 mm² (1,6 x 1,6 mm)

Als het lijmoppervlak kleiner is dan de genoemde 2,56 mm², worden de resten van de holtmelt mogelijk niet goed verwijderd. Dergelijke lijmoppervlakken komen vooral voor bij applicatietypen zoals het zogenaamde “stitching”. Hierbij worden heel kleine lijmpunten achter elkaar geplaatst. Vanwege het kleinere oppervlak van holtmelt kunnen verpakkingen met dit applicatietype niet goed worden gerecycled. De afscheiding van vreemde stoffen is essentieel bij het gebruik van pulp voor gerecycled papier.

Minder is meer?

Om verpakkingen of papier die met holtmelt verlijmd werden weer geschikt te krijgen voor recycling, moeten de richtlijnen van de EPRC nageleefd worden. Als deze richtlijnen worden nageleefd, kan de verpakking goed worden gerecycled - ongeacht het type holtmelt. Het spreekwoord “Minder is meer” gaat in dit geval niet op. Een kleinere hoeveelheid holtmelt is niet beslist milieuvriendelijker maar bemoeilijkt het proces van het recyclen. Het recyclingproces is essentieel want door het repulping van papier kan op waardevolle resources bespaard worden.