category\default.php

Filters en zeven

Alle hotmelt lijminstallaties zijn van filters voorzien. Een voorfilter dient ter voorkoming van het in de pomp binnendringen van vreemde voorwerpen, waardoor storingen veroorzaakt zouden kunnen worden. Achter de pomp is een tweede filter geplaatst met fijnere maaswijdte om deeltjes op te vangen waardoor de boringen van de nozzles verstopt zouden kunnen raken. Deze filters benodigen regelmatige inspectie en onderhoud. Gewoonlijk bedragen de onderhoudsintervallen ongeveer 500 uur.

SUBLAYOUTS/categories.php