Herstelkracht

Kracht die een elastisch systeem na een doorbuiging in ruststand terugbrengt.

De herstelkracht bij een verlijming met hotmelt wordt door meerdere factoren beïnvloed. De herstelkracht heeft betrekking op het vermogen van de lijm na het aanbrengen en uitharden zijn oorspronkelijke vorm of elasticiteit weer herstellen.

De chemische samenstelling van de hotmelt is doorslaggevend voor zijn herstelkracht. Sommige lijmen hebben een natuurlijke elasticiteit en kunnen na belasting weer in hun oorspronkelijke vorm terugkeren, terwijl andere brosser zijn en minder herstelkracht vertonen.

Bijvoorbeeld sluiting van een doos

De herstelkracht beschrijft de drang van de dekselflap om terug te keren naar de oorspronkelijke positie.

Wanneer het papiermateriaal extra sterke herstelkrachten op de dekselflap heeft, dan moet hiermee bij de keuze van de lijm rekening gehouden worden.

Substraatmateriaal: Het materiaal dat op de hotmelt wordt aangebracht, speelt een belangrijke rol. Verschillende materialen hebben verschillende elasticiteiten en hechtingseigenschappen, wat de herstelkracht van de lijm kan beïnvloeden.

De herstelkracht is kenmerkend voor het materiaal en afhankelijk van het type vouwen. Op de vouw wordt het materiaal bewust zwakker gemaakt om de buigweerstand te reduceren. Als de vezelcomposiet bij de vouw wordt vernietigd door het papiermateriaal vooraf te breken, zijn de krachten die erop werken ook lager. Wanneer bij het verpakken de doos te vol wordt gemaakt, dan worden de herstelkrachten op de dekselflap hoger. De daardoor ontstane spanning stelt hoge eisen aan de lijmnaad. De keuze van de hotmelt moet daarom aan het totale verwerkingsproces aangepast worden.

Temperatuur: Hotmelts worden bij verhoogde temperatuur aangebracht en harden uit wanneer ze afkoelen. De temperatuur tijdens het aanbrengen en de uitharding kan de herstelkracht beïnvloeden. Hogere temperaturen kunnen ertoe leiden dat de lijm flexibeler en elastischer wordt.

Lijmen onderscheiden zich in hun gedrag bij de faseovergang van vloeibaar naast vast. Wanneer de duur van deze faseovergang te lang is, springt de doos weer open: De cohesie van de lijm is tijdens het lijmproces niet voldoende om de spanningen van de werkende herstelkracht op te nemen.

Belasting: De manier waarop het gelijmde onderdeel na het lijmen wordt belast, kan de herstelkracht beïnvloeden. Een herhaalde belasting of vervorming van het onderdeel kan de herstelkracht in de loop van de tijd verlagen.

Ook de opslag van het verpakkingsmateriaal en de transportroutes van de pakketten hebben invloed op het hechtvermogen. Wordt de doos bijvoorbeeld gestapeld en de lijmnaad met gewicht belast?

De doos neemt de vochtigheid van de lucht en zeer snel de omgevingstemperatuur op (belangrijk bij bijvoorbeeld diepvriesverpakkingen of warm afvullen). De gediffundeerde vochtigheid werkt van binnen en van buiten op de stabiliteit en verlijming van de doos.

Bij de keuze van de lijm wordt ook rekening gehouden met veranderingen in de papiereigenschappen door milieu-invloeden, temperatuurschommelingen en transportbewegingen.

De exacte herstelkracht van een hotmelt hangt dus af van een veelvoud van factoren, inclusief de samenstelling, de verwerking, de omgeving en de eigenschappen van het substraat. Het is belangrijk met deze factoren rekening te houden om te garanderen dat de lijmverbinding tegen de noodzakelijke vereisten bestand is.