Levervorm

vorm waarin BÜHNEN hotmelt lijm aanbiedt.

  1. patronen Ø ca. 42 mm, lengte ca. 50 mm
  2. staven Ø ca. 12 mm, lengte ca. 200 mm
  3. staven Ø ca. 18,3 mm, lengte ca. 300 mm
  4. granulaat/pillows bulk
  5. blokmateriaal vanaf ca. 500 g tot 4 kg
  6. -
  7. patronen Ø ca. 47 mm, lengte ca. 215 mm
  8. -
  9. vaten vanaf 2 kg tot 200 kg