Opentijd

Het begrip “opentijd” wordt in diverse bedrijfstakken (lijmen, fotografie of lakverwerking) met zeer verschillende betekenissen toegepast. In samenhang met de warme smeltlijmen staat “opentijd” voor de tijd waarin de componenten moeten samengevoegd.

Warme smeltlijmen hebben op grond van de basis en samenstelling bijzonder verschillende opentijden. Deze liggen tussen 1 en meer dan 300 seconden voor gangbare lijmen, die ook in de lijmwijzer te vinden zijn.

Alle opgaven voor de opentijd hebben betrekking op de opgegeven omgevingstemperaturen en vereisen een voldoende bevochtiging van het substraat.

Opentijd van smeltlijmen

Smeltlijmen op basis van thermoplastische elastomeren (TPE) vallen op door opentijden die ver uitgaan boven de genoemde tijden. Deze zijn langdurig plakkend omdat zij niet volledig uitharden. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen permanent klevende en weer oplosbare typen.