Pompopbrengst

De hoeveelheid hotmelt lijm die een pomp transporteert. De aangebrachte hoeveelheid wordt uitgedrukt in kg/h en heeft betrekking op de vrije uitstroomopening van de pomp.