Vercrackingen

Ook wel: verkoken, verbranden

Wanneer hot melt te sterk verhit of langere tijd bij te hoge temperaturen gebruikt wordt, vallen de macromoleculen van de lijm als gevolg van de oververhitting uit elkaar.

 

De verandering van de chemische samenstelling is te zien aan donker-/ zwartkleuringen in de hot melt of aan afzettingen op de tankwanden. Bij sommige soorten is de vorming van een gelachtige laag op de smelt te zien.

Vercrackeringen ontstaan door:

 

  • Te hoge temperatuur in de tank / geen vermindering van hot melt
  • Te hoge temperatuur in de slang en/of in de applicatiekop
  • Externe vervuiling / binnendringen van vreemde deeltjes

 

Deze resten kunnen zich in het totale aanbrengsysteem verdelen en tasten in het ergste geval de verlijming aan Deze afbraakproducten hebben geen of enkel nog een verminderd kleefvermogen. Wanneer deze verbrande lijmresten in het transportsysteem terecht komen, leidt dit tot verstoppingen in filters, slangen en nozzles.

Om dit te verhinderen moet het aanbrengsysteem (tank, nozzles, slangen, applicatiekoppen enz.) voorzien zijn van filters en zeven. Deze moeten tijdens het onderhoud van de installatie regelmatig worden vervangen. 

Productiestilstanden veroorzaakt door machine-uitval kunnen door regelmatige reinigingsfasen vermeden worden. Regelmatige reiniging van de toegankelijke onderdelen wordt als dagelijkse arbeidsroutine aanbevolen.

Door temperatuurverlaging in de pauzen / bij niet gebruik wordt de stabiliteit in de melt verlengd.

Oxidatiestabiele hot melts, zoals bijv. BÜHNEN avenia vertonen in vergelijking met gebruikelijke hot melts meerdere verbeterde eigenschappen. De thermische stabiliteit en de daarmee samenhangende hoge procesbetrouwbaarheid bij toepassing mogen worden benadrukt.