Beschermgas

Een gas of luchtmengsel dat de taak heeft om zuurstof of vocht te verdringen.

Beschermgassen worden bij smeltapparaten gebruikt om bij het gebruik van PUR-/POR-hotmelts ongewenste voortijdige chemische reacties te voorkomen. Gewoonlijk wordt gebruik gemaakt van stikstof. Het gebruik wordt aangeduid als blanketing.

Bij reactieve smeltlijmen, die vanuit een buidelverpakking worden verwerkt, valt blanketing weg. Een pneumatische cilinder drukt de buidel tegen een dichtingsring en beschermt de lijm zo tegen luchtvochtigheid. In de HB 4000-serie buidelsmelters wordt de hotmelt niet uit de buidel uitgepakt: er is enkel een opening in de bodem van de buidel nodig voor het smelten van de lijm.

Beschermgas wordt ook als inert gas aangeduid.

Inert - erg reactiebestendig, neemt aan slechts weinig chemische reacties deel.

Tot de inerte gassen behoren bijv. stikstofkoolstofdioxide en de edelgassen (helium, neon, argon, krypton, xenon, radon).

Het gebruik van beschermgas bij hotmelts is in elk geval een achteruitgaande trend. Vanwege kostenoverwegingen wordt thans steeds meer gebruik gemaakt van persluchtdrogers.