Beschermgas / inert gas

Om bij reactieve hotmelt lijmen het contact met zuurstof in de lucht en met vochtigheid te vermijden, wordt een inert gas ingezet. Normaal gesproken stikstof of droge lucht.