Cohesiebreuk

Adhesie- en cohesiebreuken zijn de twee vaakst voorkomende vormen van het falen van een lijmverbinding.

Cohesiebreuken kunnen zich zowel in de lijm zelf als in het substraat voordoen (zie Montagedeelbreuk). In tegenstelling tot bij de adhesiebreuk heeft de lijm bij het breken de hechting met het substraat niet verloren: de lijm bedekt nog steeds beide zijden van de te monteren delen. Cohesiebreuken wijzen erop dat het een kwalitatief hoogwaardige verlijming betreft, in tegenstelling tot bij de montagedeelbreuk, die op een overgedimensioneerde lijm wijst.

De substraatzijdige grenslaagbreuk is een bijzonder geval van de cohesiebreuk, waarbij de bovenste laag van het substraat afscheurt, zonder dat enkel de lijm van het substraat wordt getrokken (adhesiebreuk).

Gemengde breuken waarbij tegelijk cohesie- en adhesiebreuken voorkomen, zijn vaak een aanwijzing van een ontoereikende oppervlaktebehandeling.

Kohäsionsbruch