Cohesiebreuk

Het falen van een lijmverbinding in de lijm zelf.