• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Kohezní zlom

Adhezní porušení a kohezní zlomy jsou dvě nejčastější formy selhání lepených spojů.

Kohezní zlomy se mohou vyskytovat jak v lepidle, tak i v substrátu (viz zlom ve spoji). Na rozdíl od adhezního porušení neztrácí lepidlo během porušení svou přilnavost k substrátu: Lepidlo pokrývá i nadále obě strany dílů určených ke spojení. Kohezní zlomy svědčí o tom, že se jedná o vysoce kvalitní lepený spoj, na rozdíl od zlomů ve spoji, které svědčí o předimenzovaném lepidle.

Zlom mezní části na straně substrátu je zvláštním případem kohezního lomu, kdy se vrchní vrstva substrátu odtrhne, aniž by se od substrátu oddělilo pouze lepidlo (adhezní porušení).

Smíšené zlomy, při nichž se současně vyskytují kohezní zlomy a adhezní porušení, často svědčí o nedostatečné povrchové úpravě.

Kohäsionsbruch