Hoogviskeus

Des te hoger de viscositeit van een vloeistof, des te hoger de dikvloeibaarheid (b.v. honing=hoogviskeus; water=laagviskeus).