• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Co znamená vysoce viskózní?

Vysoká viskozita (vysoce viskózní) znamená nízkou tekutost, nízká viskozita (nízko viskózní) znamená lepší tekutost,

Příklad:

 

  • Med = vysoce viskózní
  • Voda = nízko viskózní

 

Kapaliny s vysokou viskozitou se na povrchu spojovaného dílu roztékají pomaleji.

Jsou všechna horká lepidla vysoce viskózní?

Údaje o viskozitě horkého lepidla jsou součástí technických údajů uvedených v technickém listu výrobku.

U tavných lepidel platí, že čím nižší je zkušební teplota, tím je lepidlo hustěji tekoucí.