Laagviskeus

Des te lager de viscositeit van een vloeistof, des te hoger de dunvloeibaarheid (b.v. honing=hoogviskeus; water=laagviskeus).