• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Jak se vysvětluje „nízká viskozita“?

Nízká viskozita (nízko viskózní) znamená lepší tekutost, vysoká viskozita (vysoce viskózní) znamená nižší tekutost.

Příklad:

 

  • Med = vysoce viskózní
  • Voda = nízko viskózní

 

Nízké viskozity při lepení

Kapaliny s nízkou viskozitou se rychle přizpůsobí povrchu spojovaného dílu.

Údaje o viskozitě horkého lepidla jsou součástí technických údajů uvedených v technickém listu výrobku.

U tavných lepidel platí, že čím vyšší je zkušební teplota, tím je lepidlo řidčeji tekoucí.