Substraat

De te verlijmen materialen worden substraat of voegdeel genoemd.

Het oppervlak van het te verlijmen substraat wordt met hotmelt bevochtigd en vervolgens met een ander substraat samengevoegd.

Hierbij is het te bevochtigen oppervlak van groot belang voor de kwaliteit van de verlijming. Het oppervlak van het substraat moet steeds zuiver zijn en mag geen vervuilingen (bijvoorbeeld stof, olie, roest enz.) vertonen.

Bijkomend is een zeker mate van ruwheid van het substraat een voordeel. Door de ruwheid ontstaat er een mechanische verankering die ervoor zorgt dat de voegdelen optimaal hechten.

Scheidings-, reinigings- en oplosmiddelen kunnen een negatief effect hebben op de verlijming. Het gebruik van primers bevordert een goede hechting. Bij een erg glad substraat is een gerichte oppervlakbehandeling vaak absoluut noodzakelijk.

 

Substrat Erklärung