• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Substrát

Jako substrát nebo spojovaný díl se označují materiály, které mají být slepeny.

Povrch slepovaného substrátu je smáčen tavným lepidlem a poté slepen s jiným substrátem.

V této souvislosti má pro kvalitu lepení velký význam smáčený povrch. Povrch substrátu musí být vždy čistý a nesmí vykazovat žádné nečistoty (např. prachu, oleje, rzi atd.).

Kromě toho je výhodou určitá drsnost substrátu. Díky drsnosti vzniká mechanické ukotvení, které se stará o to, aby k sobě spojované části optimálně přilnuly.

Separační prostředky, čisticí prostředky nebo rozpouštědla mohou mít negativní účinky na lepený spoj. Použití primerů napomáhá dobré přilnavosti. Na velmi hladkých podkladech je často nezbytná cílená povrchová úprava.

 

Substrat Erklärung