Tavná lepidla a přístroje pro speciální aplikace

Speciální aplikace často vyžadují složitou koordinaci se zúčastněnými partnery: Kromě zákazníka sem často patří i výrobci strojů / OEM. Obě strany specifikují své požadavky v seznamech nákladů a povinností, které je třeba při výběru techniky nanášení a druhů lepidel zohlednit.

Aby byly splněny nestandardní požadavky, musí být tyto často simulovány ve vlastní laboratoři. K dosažení dobrého výsledku pro zákazníka se využívá celáodbornost sestávající z techniky nanášení a lepidel.

 

Slévárenství pro automobilový průmysli

Při lepení obalů jader ve slévárenství se pro slévárny železa používají přednostně polyamidy. Firma BÜHNEN má ve svém programu polyamidy, které se výborně hodí pro obaly jader určené k třídění (vodné / etanolové) s následným sušením v sušicím tunelu.

Ve slévárnách hliníku se používají polyolefiny nebo lepidla EVA. Požadavky na lepidla používaná při odlévání do písku nebo lepení obalů jader jsou vysoké.

Tavná lepidla potřebují široce otevřené časové okno s krátkou dobou tuhnutí. Krátká doba tuhnutí v kombinaci s vysokou počáteční pevností umožňuje rychlou další manipulaci s jádry vyrobenými pomocí procesu Cold- Box oder Hot-Box. V závislosti na tom, jak vysoký je stupeň automatizace, se používají lepicí pistole nebo tavicí zařízení.

 

Lepení při montážích

Montážní lepení představuje často speciální aplikaci. Zde zobrazený příklad je plně automatizované lepení těsnění do víka kanystru. Během jednání na místě bylo stanoveno plánované taktování, proces a substráty. Ve vlastní laboratoři firmy BÜHNEN byl simulován proces a testována různá lepidla. Specifikované materiály měly vysoké požadavky na výběr druhu lepidla.

V rámci souhry poradenství, know-how v oblasti Hot-Melt / tavení za horka a použité techniky nanášení se podařilo úspěšně realizovat požadavky výrobce stroje, zákazníka i procesu.