Cohesie

de inwendige samenhang, de inwendige sterkte van een lijm.