Cohesie

interne samenhang van atomen, ionen of moleculen in een vaste of vloeibare stof veroorzaakt door de aantrekkingskracht

De cohesie staat voor de interne sterkte van een stof. Deze beschrijft de verbindingskrachten tussen atomen en moleculen die binnen een stof werkzaam zijn. Het begrip cohesie is afgeleid van het Latijnse woord “cohaerere” (samenhangen).

Schematische opbouw van een verlijming

Aufbau einer Klebung
Quelle: IVK, Die Kunst des Klebens, Abb. 2

Lijm als “vaste stof”

Terwijl gassen en vloeistoffen een zwakke cohesie vertonen, is die bij vaste stoffen zeer uitgesproken - afgebonden hotmelts worden intern als vaste stoffen beschouwd.

De cohesie wordt door de volgende wisselwerkingen beschreven:

  • De mechanische lusvorming van vezelvormige macromoleculen of het vervilten van vezelvormige stoffen;
  • de chemische bindingen in moleculen;
  • fysische wisselwerkingen tussen de lijmmoleculen, bijvoorbeeld Vanderwaalskrachten

Bij lijmen staat cohesie voor de krachten die de interne samenhang van de lijm tot stand brengen.

Deze cohesiekrachten zijn enerzijds verantwoordelijk voor de hardheid en het stromingsgedrag (reologie) van de niet-uitgeharde lijm tijdens de verwerking en anderzijds voor de sterkte van de uitgeharde lijm tijdens zijn belasting.

De hotmelts zijn bij het aanbrengen vloeibaar, maar ze worden door afkoelen vast en kunnen dan bijvoorbeeld mechanische belastingen opnemen. De cohesie neemt dus bij het hard worden toe.

Cohesiekrachten

Kohäsionskräfte
Quelle: IVK, Die Kunst des Klebens, Abb. 4