• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Koheze

Koheze znamená vnitřní pevnost určité látky. Popisuje vazebné síly mezi atomy a molekulami, které působí uvnitř látky. Termín koheze je odvozen z latinského slova „cohaerere“ (držet pohromadě).

Koheze v lepidlech

V lepidlech se kohezí rozumí síly, které způsobují vnitřní soudržnost lepidla. V průběhu celého procesu lepení musí v lepidle nebo lepicím spoji docházet ke zvyšování kohezních sil, aby bylo zajištěno trvalé spojení mezi lepenými substráty.

Schématická struktura lepeného spoje

Aufbau einer Klebung
Zdroj: IVK, Die Kunst des Klebens, Abb. 2

Nárůst koheze

Nárůstu koheze v procesu lepení lze dosáhnout buď fyzikálními silami, nebo chemickým zesíťováním, proto hovoříme o fyzikálně tuhnoucích nebo reaktivních lepicích systémech.

U disperzí se koheze buduje „odstraňováním“ obsahu vody, například u bílého lepidla (PVAC) vysává dřevo z lepidla vodu. Polymerní částice bílého lepidla se proplétají, což se označuje jako tvorba filmu.

Tavná lepidla jsou při aplikaci tekutá a jejich viskozita se výrazně zvyšuje při ochlazování. Kromě toho se dále zvyšuje koheze v důsledku dílčí krystalizace v lepidle.

Kohäsionskräfte
Zdroj: IVK, Die Kunst des Klebens, Abb. 4

 

  • Mechanické propletení vláknitých makromolekul nebo propletení vláknitých materiálů;
  • chemické vazby / zesíťování uvnitř molekul (reaktivní tavná lepidla);
  • fyzikální interakce mezi adhezivními molekulami, například Van der Walsovy síly nebo dílčími krystalickým strukturami.