PUR / reactief polyurethaan

Combinatie van de voordelen van twee lijmeigenschappen

Hoge processnelheid plus hoge lijmkracht


Polyurethaan-lijm in patronen

Polyurethaan-hotmelts worden gekenmerkt door het feit dat ze de voordelen van fysiek uithardende hotmelts met hun hoge processnelheden combineren met die van reactieve één-/tweecomponentenlijmen en hun hoge kleefkracht.

Deze combinatie van eigenschappen heeft ertoe geleid dat polyurethaan-hotmelts worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen, bijvoorbeeld in de auto-industrie, filterindustrie, bouwindustrie, hout- en meubelbouw, boekbinderij, verpakkingsindustrie, textielindustrie, om de belangrijkste te noemen.

Polyurethaan-hotmellts worden zowel gebruikt door oppervlakteapplicatie voor laminaten, bijvoorbeeld de textielindustrie, als in rupsapplicatie, bijvoorbeeld in de auto-industrie - clipverlijming.

De reactieve eigenschappen van polyurethaan (PUR) hotmelts hebben betrekking op het chemische proces dat plaatsvindt nadat de hete, vloeibare lijm is aangebracht en afkoelt. Dit proces omvat het uitharden of cross-linking van de lijm en resulteert in een permanente, sterke en thermisch stabiele verbinding.

Aanbrengen / verlijmen / voegen met reactieve hotmelts

Omdat het een reactieve (vochtuithardende) lijm is, moet de applicatietechniek beschermen tegen vochtopname en dit geldt natuurlijk ook voor de verpakking van de lijm zelf.

Standaard zijn de tanksmeltapparaten extra uitgerust met luchtdrogers of zijn er als alternatief zak-, fust- of drumsmelters verkrijgbaar zonder luchtdrogers.

Tegelijk worden speciale verwarmbare slangen en applicatiekoppen bij reactieve lijmen gebruikt.

Cross-linking en uitharden:

De cross-linking of het uitharden van PUR-hotmelts vindt plaats onder absorptie van vocht / water, waarbij de eindstandige isocyanaatgroepen van de polyurethaanhars onder afsplitsing van CO2 tot de vorming van ureumgroepen reageren tot een macromolecuul. Het water kan uit de omgevingsatmosfeer opgenomen worden of uit de toegevoegde substraten door diffusie.

Dit leidt tot de vorming van driedimensionaal verknoopte macromoleculen in de lijm. Door de cross-linking en uitharding van de lijm ontwikkelt deze zijn uiteindelijke mechanische eigenschappen, zoals treksterkte, hardheid en thermische weerstand (niet meer smeltbaar).

De reactietijd / chemische post-crosslinking is voltooid na 1 - 5 dagen (afhankelijk van het type), afhankelijk van de omgevingsomstandigheden (vochtigheid en temperatuur).

De reactieve PUR-hotmelts vallen onder de verordening gevaarlijke stoffen op basis van de reactieve isocyanaatgroepen. Afhankelijk van het aandeel van het vrije isocyanaatgehalte, vindt de classificatie plaats van vrij van markering tot verplichte markering.

De classificatie loopt van

ME – Micro Emission = <0,1 % vrij NCO– vrij van markering, geen opleidingseisen

LE - Low Emission = >0,1<1,0 % vrij NCO– verplichte markering, H351 niet nodig

- Klassieke PUR-lijmen = > 1,0 < 5,0 % vrij NCO, markering verplicht

De trend gaat in de richting van ME en LE PUR-hotmelts

Verplichte training bij het werken met LE- en klassieke PUR-hotmelts: Zorg ervoor dat alle medewerkers die met reactieve PUR-hotmelts werken, voldoende zijn opgeleid en de nodige veiligheidsmaatregelen begrijpen.

Combinatie van reactieve eigenschappen met de voordelen van standaard hotmelts


UV-gemarkeerde PUR in kartonnen doos van 2 kg

PUR’s hebben een zeer breed adhesiespectrum. Dat komt doordat deze hotmelts bij het aanbrengen en voegen zeer laag-moleculair zijn en daardoor goede adhesie-eigenschappen hebben voor vele diverse kunststoffen, bijv. ABS, PVC, polycarbonaat, polystyrol. Reactieve PUR-hotmelts bieden een uitstekende hechting aan een verscheidenheid van materialen, inclusief metaal, kunststof, hout en meer. Dit leidt tot duurzame verbindingen.

Hoge cohesie maakt constructieve verlijmingen mogelijk De reactieve uitharding van PUR-hotmelts leidt tot een sterke en duurzame verbinding tussen de verlijmde materialen. Deze verbinding kan duurzaamheid bieden tegen trekkrachten, afschuifkrachten en omgevingsinvloeden.

Hoge temperatuurbestendigheid zowel in de koude als in de warmte maakt bijvoorbeeld toepassing in de autoindustrie mogelijk

Resistentie tegen weekmakers, oliën en oplosmiddelen maakt verlijmingen van zacht PVC en veeleisende filtertoepassingen mogelijk

Hoge verouderingsbestendigheid van de verlijming. Reactieve PUR-hotmelts zijn vaak bestendig tegen Uv-straling, vocht en andere omgevingsinvloeden, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen buitenshuis.

Werken met PUR-hotmelt


20 kg - Stalen fust

Het werken met reactief polyurethaan (PUR) hotmelts vereist bijzondere voorzorgsmaatregelen en kennis om ervoor te zorgen dat de lijmen op de juiste wijze worden gebruikt en er geen gezondheids- of veiligheidsrisico’s optreden. Hier zijn enkele belangrijke punten die bij het werken met reactieve PUR-hotmelts in acht genomen moet worden.

 

  • Persoonlijke beschermende uitrusting: Draag de juiste persoonlijke beschermende uitrusting, waaronder een beschermende bril, handschoenen en eventueel adembescherming, om huid- en oogcontact alsook het inademen van dampen te vermijden.
  • Geschikte werkruimte: Werk in goed geventileerde ruimtes of onder geschikte ventilatieomstandigheden om de verspreiding van dampen te minimaliseren.
  • Uithardtijd: Houd rekening met de uithardtijd van de lijm en zorg ervoor dat de verlijmde onderdelen gedurende deze periode niet verstoord worden.
  • Veiligheidsinformatiesbladen: Lees de veiligheidsinformatiebladen van de lijm zorgvuldig door en volg de daarin opgenomen instructies voor veilig gebruik, opslag en verwijdering.
  • Verwijdering: Verwijder gebruikte lijmresten en -containers volgens de plaatselijke voorschriften en milieunormen.
  • Opslag: Bewaar de lijm volgens de aanbevelingen van de producent, in het bijzonder met betrekking tot temperatuur en vochtigheid, om de juiste opslag te waarborgen.