• Náš servis
  Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

PUR / reaktivní polyuretan

Spojení výhod dvou světů lepidel

Vysoká rychlost procesu a vysoká pevnost lepidla


Polyuretanové lepidlo v kartuši

Polyuretanová tavná lepidla se vyznačuje tím, že kombinují výhody fyzikálně tuhnoucích tavných lepidel s vysokou rychlostí zpracování s výhodami jedno- nebo dvousložkových lepidel s vysokou pevností spoje.

Kombinace těchto vlastností znamená, že polyuretanová tavná lepidla mají univerzální použití, z těch nejdůležitějších oblastí například v automobilovém a filtračním průmyslu, stavebnictví, dřevařském a nábytkářském průmyslu, knihtisku, obalovém a textilním průmyslu.

Polyuretanová tavná lepidlo se používají k aplikaci plošným nanášením při potahování, například v textilním průmyslu, stejně jako housenkou, například v automobilovém průmyslu - klipové lepení.

Reaktivní vlastnosti polyuretanových (PUR) tavných lepidel se vztahují k chemickému procesu, který nastane po nanesení horkého tekutého lepidla a jeho vychladnutí. Tento proces obsahuje vytvrzování resp. zesíťování lepidla a vede k trvalému, pevnému a tepelně stabilnímu spojení.

Aplikace / lepení / spojení s reaktivními lepidly Hot Melt

Jelikož se jedná o (vlhkostí vytvrzované) lepidlo, musí se nanášecí technika chránit před absorpcí vlhkosti, to samozřejmě platí i pro samotný obal lepidla.

Standardně jsou tavící zařízení s nádrží dodatečně vybaveny sušičkami vzduchu, případně jsou k dispozici sáčková, hobbocková tavící zařízení nebo tavící agregáty pro lepidla v sudech bez sušičky vzduchu.

Současně se s reaktivními lepidly používají speciální vyhřívané hadice a nanášecí hlavy.

Zesíťování a vytvrzování:

Zesíťování, resp. vytvrzování PUR tavných lepidel probíhá za absorpce vlhkosti/vody, pří níž koncové isokyanátové skupiny polyuretanové pryskyřice reagují2 uvolňováním CO a vytvořením karbamidových skupin, čímž vzniká makromolekula. Voda může být absorbována z okolního vzduchu nebo difúzí ze spojených substrátů.

To vede k vytvoření trojrozměrných propletených makromolekul uvnitř lepidla. Zesíťování a vytvrzování lepidla způsobí, že získá své konečné mechanické vlastnosti, jako je pevnost v tahu, tvrdost a tepelná odolnost (již není tavitelné).

Reakční doba/ chemické dodatečné zesíťování uplyne po 1 až 5 dnech (v závislosti na typu). Záleží na okolních podmínkách (vlhkost vzduchu a teplota).

Reaktivní PUR tavná lepidla podléhají nařízení o nebezpečných látkách na základě reaktivních isokyanátových skupin. V závislosti na podílu volného isokyanátu se klasifikují od neznačených po značené.

Odstupňování se pohybuje od

 • ME – Mikro Emise = <0,1 % volné NCO– bez nutnosti značení a bez požadavku na školení
 • NE - Nízké Emise= >0,1<1,0 % volné NCO– podléhá označení, vyloučení H351
 • Klasická PUR lepidla = >1,0 < 5,0 % volné NCO, podléhá označení

Trend směřuje k ME a NE PUR tavným lepidlům.

Der Trend geht zu ME- und LE PUR Schmelzklebstoffen.

Požadavek na školení při práci s NE a klasickými PUR horkými lepidly: Ujistěte se, že všichni pracovníci, kteří pracují s reaktivními PUR tavnými lepidly, jsou náležitě proškoleni a znají nezbytná bezpečnostní opatření.

Kombinace reaktivních vlastností s výhodami standardních tavných lepidel


PUR lepidla v 2kg kartonovém obalu jsou označeny ochranou proti UV

PUR lepidla mají široké spektrum přilnavosti. Je to umožněno tím, že tato tavná lepidla jsou při nanášení a spojování velmi nízkomolekulární, což umožňuje dobré přilnutí k mnoha odlišným látkám, například k ABS, PVC, polykarbonátu, nebo polystyrenu. Reaktivní PUR tavná lepidla nabízejí vynikající přilnutí k mnoha materiálům včetně kovu, plastu, dřeva a dalších. To vede k trvalému spojení.

Vysoká koheze umožňuje lepení konstrukcí. Reaktivní vytvrzování PUR tavných lepidel vede k silnému a trvalému spojení mezi slepovanými materiály. Toto spojení nabízí odolnost proti tahové a smykové síle a proti vlivům prostředí.

Vysoká teplotní odolnost v chladu i v teple umožňuje např. používání v automobilovém průmyslu

Odolnost vůči změkčovadlům, olejům a rozpouštědlům umožňuje lepení měkkého PVC a náročných aplikací s filtry

Dlouhá odolnost spoje. Reaktivní PUR tavná lepidla jsou často odolná proti UV záření, vlhkosti a dalším vlivům prostředí, díky čemuž jsou vhodná pro venkovní použití.

Práce s PUR tavným lepidlem


Ocelový hoblík, 20 kg

Práce s reaktivními polyuretanovými (PUR) tavnými lepidly vyžaduje určitá bezpečnostní opatření a znalosti, aby bylo zajištěno, že jsou lepidla aplikována správně a aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo bezpečnosti. Zde je několik důležitých bodů, na které je třeba dávat pozor při práci s reaktivními PUR tavnými lepidly:

 • Osobní ochranné prostředky: Noste vhodné osobní ochranné prostředky včetně ochranných brýlí, rukavic a v případě potřeby ochranu dýchacích cest, abyste zabránili kontaktu s kůží, očima a vdechnutí výparů.
 • Vhodný pracovní prostor: Pracujte v dobře větrané místnosti nebo za vhodných podmínek větrání, abyste minimalizovali šíření výparů.
 • Doba vytvrzování: Zohledněte dobu vytvrzování lepidla a ujistěte se, že lepené díly nebudou po tuto dobu narušovány.
 • Bezpečnostní listy: Přečtěte si pečlivě bezpečnostní listy lepidla a dodržujte pokyny pro bezpečné použití, skladování a likvidaci, které jsou v nich obsaženy.
 • Likvidace: Použité zbytky lepidla a nádoby zlikvidujte v souladu s místními předpisy a požadavky na ochranu životního prostředí.
 • Skladování: Skladujte lepidla v souladu s doporučením výrobce, zejména s ohledem na teplotu a vlhkost.