Ni120 – Upornost

Ni120 so sestavni deli za merjenje temperature na osnovi niklja. Upornost se spreminja glede na temperaturo. Pri 0 °C je upornost 120 ohmov.

Upornost se razvija skoraj linearno glede na izmerjeno temperaturo. Upornost niklja lahko izračunamo v območju od -60 °C do 250 °C v skladu s standardom DIN 43760 z uporabo Callendar-Van Dusenove enačbe.

Pri Ni120 je sprememba upornosti izrazitejša kot pri uporovnih termometrih iz zlitin. Nikelj je na primer občutljivejši od platine.

Mejno odstopanje v območju pod 0 °C je nekoliko večji kot pri uporih Pt.

Zgradba Ni120

Nikljevi upori so skoraj vedno opremljeni z izoliranimi vodniki. Pri temperaturah pod 250 °C so običajno izdelani iz PVC, silikonske gume ali PTFE. Merilni deli potrebujejo ohišje ali plašč iz kovinske zlitine, ki ne reagira z merilnim okoljem.

Razlikovanje temperaturnega senzorja na vtiču


Ni120 na grelni cevi

Ni120 na glavi za nanos

PT100 na grelni cevi

PT100 na glavi za nanos