• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Ni120 – Odpor

Teplotní čidla Ni120 jsou konstrukční součásti pro měření teploty na bázi niklu. Odpor se mění v závislosti na teplotě. Při teplotě 0 °C činí odpor 120 Ohm.

Odpor se vyvíjí téměř lineárně s měřenou teplotou. Niklové odpory lze vypočítat v rozsahu od -60 °C do 250 °C podle normy DIN 43760 pomocí Callendar-Van Dusenovy rovnice.

Ni120 mají výraznější změnu odporu než odporové teploměry ze slitin. Nikl je například citlivější než platina.

Mezní odchylka v rozsahu pod 0 °C je poněkud větší než u platinových odporů.

Konstrukce Ni120

Niklové odpory jsou téměř vždy opatřeny izolovanými vodiči. Při teplotách pod 250 °C se obvykle vyrábějí z PVC, silikonové pryže nebo PTFE. Měřicí díly vyžadují pouzdro nebo obal ze slitiny kovů, která nereaguje s prostředím určeným k měření.

 

Rozdíl teplotního čidla na zástrčce


Ni120 na hadici

Ni120 na nanášecí hlavice

PT100 na hadici

PT100 na nanášecí hlavice