Wat is oppervlaktespanning?

De oppervlaktespanning is een naar binnen toe werkende kracht (cohesie van de vloeistof), die optreedt tussen vloeistoffen en aangrenzende oppervlakken van vaste stoffen/gassen.

Het oppervlak van een vloeistof gedraagt zich als een opgespannen, elastische folie.

In de meeste gevallen bevindt de lijm zich in de vloeibare fase wanneer deze wordt aangebracht. De oppervlaktespanning geldt zodoende ook voor vloeibare smeltlijmen.

Om een goede bevochtiging van het substraat met de hotmelt te bekomen, moet de oppervlaktespanning van de lijm kleiner zijn dan die van de te verbinden delen.

De lijm moet het oppervlak van het substraat goed bevochtigen. De bevochtigbaarheid van het substraat is een voorwaarde voor een goede verlijming.

De oppervlaktespanning van verschillende substraten verschilt heel sterk.

Ze is een maat voor vloeistoffen (lijmen) die de grootte van de naar binnen toe werkende kracht (cohesie) aan het grensvlak met een andere fase (lucht/substraten) uitdrukt.

Erklärung Oberflächenspannung

Omwille hiervan wordt de oppervlaktespanning aangeduid als 'arbeid' (Nm) die moet worden geleverd om het oppervlak (m²) van een vloeistof met een eenheid te vergroten.