• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Co je povrchové napětí?

Povrchové napětí je síla působící směrem dovnitř (koheze kapaliny), která vzniká mezi kapalinami a přilehlými povrchy pevných látek / plynů.

Povrch kapaliny se chová podobně jako napnutá, elastická fólie.

V převážné většině případů je při aplikaci lepidlo v kapalné fázi. Povrchové napětí se tak vyskytuje i u tekutých lepidel nanášených za tepla.

Aby bylo dosaženo dobrého smáčení substrátů tavným lepidlem, musí být povrchové napětí lepidla menší než u spojovaných dílů.

Lepidlo musí dobře smočit povrch substrátu. Smáčivost substrátu je předpokladem dobrého slepení.

Povrchové napětí rozličných substrátů je velice rozdílné.

Je měřítkem kapalin (lepidla), které stanovuje velikost síly působící směrem dovnitř (koheze) na rozhraní s jinou fází (vzduch / substráty).

Erklärung Oberflächenspannung

Z tohoto důvodu se povrchové napětí označuje jako „práce (Nm) potřebná k zvětšení plochy (m²) kapaliny o jednotku.