• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Impressum

Buehnen Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 4 E
51-416 Wrocław - Polska

Telefon +48 (71) 39 91 930
Telefax +48 (71) 39 91 940

E-Mail office@buehnen.pl
Wpisana do rejestru KRS przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000309744


Kapitał zakładowy: 150,000 PLN
Zarząd: Bert Gausepohl -  Prezes; Robert Włodarczyk - Wiceprezes
REGON: 020754781
NIP: 8951921413
Rejestr GIOŚ E0009262W

Ogólne warunki sprzedaży, stanowiące integralną część naszych transakcji handlowych w Polsce

Wszystkie dane dostępne na naszej stronie www, podane są zgodnie z naszą najlepszą wolą, wiedzą i rzetelnością. Mimo to nie jesteśmy w stanie wykluczyć ewentualnych pomyłek - szczególnie w zakresie danych technicznych produktów.
Najbardziej aktualne dane techniczne naszych produktów są zawarte w kartach technicznych produktów, które możecie Państwo zawsze zamówić.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian technicznych naszych produktów.