• Pneumatické pistole na tavná lepidla
  Pneumatické pistole na tavná lepidla
 • ONE4ALL
  Nanášecí hlavice
 • Tankanlagen im industriellen Einsatz
  Nádržová zařízení - aplikátory
 • Lepidla
  Lepidla
 • hb11
 • Pneumatické pistole na tavná lepidla
 • ONE4ALL
 • Tankanlagen im industriellen Einsatz
 • Lepidla
 • hb11

Impressum

Buehnen Polska Sp. z o.o.
Wrocławska 39
Byków
55-095 Mirków

Telefon +48 (71) 39 91 930
Telefax +48 (71) 39 91 940
E-Mail office@buehnen.pl
Wpisana do rejestru KRS przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000309744


Kapitał zakładowy: 150,000 PLN
Zarząd: Bert Gausepohl -  Prezes; Robert Włodarczyk - Wiceprezes
REGON: 020754781
NIP: 8951921413
Rejestr GIOŚ E0009262W

Ogólne warunki sprzedaży, stanowiące integralną część naszych transakcji handlowych w Polsce

Wszystkie dane dostępne na naszej stronie www, podane są zgodnie z naszą najlepszą wolą, wiedzą i rzetelnością. Mimo to nie jesteśmy w stanie wykluczyć ewentualnych pomyłek - szczególnie w zakresie danych technicznych produktów.
Najbardziej aktualne dane techniczne naszych produktów są zawarte w kartach technicznych produktów, które możecie Państwo zawsze zamówić.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian technicznych naszych produktów.