category\default.php

reaktive Klebstoffe

Reaktivní tavná lepidla

Reaktiver Klebstoff in KartuscheReaktivní tavná lepidla na bázi polyuretanu nabývají stále většího významu. Jsou totiž vhodná pro velmi pevné spojení různých konstrukcí. Nanesené reaktivní tavné PUR lepidlo tuhne nejprve fyzikálně a následně reaguje chemicky s vzdušnou vlhkostí, přičemž vytváří vysokomolekulární polymery s vysokou soudržností. Tímto způsobem lze dosáhnout mimořádně vysoké tepelné odolnosti při současné dobré flexibilitě za chladu a odolnosti vůči celé řadě chemikálií.

Další skupinu reaktivních tavných lepidel tvoří receptury na bázi silanem modifikovaných polyolefinů. Ty se oproti tavným PUR lepidlům vyznačují zejména schopností slepovat polypropylen bez předchozí povrchové úpravy. Kromě toho neobsahují žádné isokyanáty a nepodléhají tedy povinnému označování. Soudržnost těchto lepidel je však výrazně nižší než v případě lepidel na bázi polyuretanu.

Výsledky 1 - 4 z 4
Call sublayout: products_buehnen

E70931.2

Konstrukční lepené spoje s vysokými nároky na pevnost a teplotní chování.

 • Síťující vlhkost
 • Dobrá odolnost vůči rozpouštědlu
 • Vysoká koheze také u nízkých teplot

E71075.2

Konstrukční lepené spoje s vysokými nároky na pevnost a teplotní chování.

 • Síťující vlhkost
 • Dobrá odolnost vůči rozpouštědlu
 • Vysoká schopnost pojmout relativně vysoké střižné síly

B71452.1

Pro lepené spoje s vysokými nároky na teplotní chování.

 • Bez rozpouštědel
 • Vysoká tepelná odolnost
 • Dobrá flexibilita v chladu

E72456UVM

Montážní a konstrukční lepené spoje, které jsou vystaveny vysokým teplotám.

 • Síťující vlhkost
 • Označeno ochranou proti UV
 • Dobrá odolnost vůči rozpouštědlu