category\default.php

Reaktivní lepidla

Reaktivní tavná lepidla na bázi polyuretanu a polyolefinu nabývají stále většího významu. 

Jsou totiž vhodná pro spojování různých konstrukcí.

Tato tavná lepidla tvrdnoucí vlhkostí fungují na principu dvoustupňového mechanismu tvrdnutí. Po nanesení reaktivního tavného PUR lepidla Hot Melt tvrdne tento materiál nejprve fyzicky, a to dodává lepenému spoji odolnost při manipulaci.  

V druhém kroku reaguje lepidlo chemicky se vzdušnou vlhkostí v daném místě a vytváří vysokomolekulární polymery s vysokou kohezí. Rychlost reakce je závislá na místní vzdušné vlhkosti.

Tímto způsobem lze dosáhnout mimořádně vysoké tepelné odolnosti při současné dobré flexibilitě v chladu a odolnosti vůči celé řadě chemikálií. Standardní PUR Hot Melt s obsahem MDI > než 0,1 % podléhají povinnému označení.

Další skupinu reaktivních tavných lepidel tvoří receptury na bázi silanem modifikovaných polyolefinů. Ty se oproti tavným PUR lepidlům Hot Melt vyznačují zejména schopností slepovat polypropylen bez předchozí povrchové úpravy. Kromě toho neobsahují žádné isokyanáty a nepodléhají tedy povinnému označování. Kohezní vlastnosti těchto lepidel jsou však výrazně nižší než v případě lepidel na bázi polyuretanu.

Vaše výhody při používání reaktivních produktů PUR / POR:

vysoká koheze umožňuje lepení konstrukcí

vysoká teplotní odolnost v chladu i v teple umožňuje např. používání v automobilovém průmyslu

odolnost vůči změkčovadlům, olejům a rozpouštědlům umožňuje lepení měkkého PVC a náročných aplikací s filtry

dlouhá odolnost spoje

PUR vykazuje velmi široké spektrum adheze vůči četným plastům, např. ABS

POR nabízejí velmi dobré spektrum adheze vůči nízkoenergetickým povrchům, např. PP

Náš výběr produktů

Další lepidla na vyžádání.

Výsledky 1 - 6 z 6
Call sublayout: products_buehnen

E0931.3

Konstrukční lepené spoje s vysokými nároky na pevnost a teplotní chování.

 • Síťování vlivem vlhkosti
 • Dlouhá otevřená doba zpracovatelnosti
 • Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům
 • Vysoká koheze

E1075.2

Konstrukční lepené spoje s vysokými nároky na pevnost a teplotní chování.

 • Rychlá pevnost pro manipulaci
 • Střední otevřená doba zpracovatelnosti
 • Síťování vlivem vlhkosti
 • Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům

B1452.1

Pro lepené spoje nízkoenergetických ploch s vysokými nároky na kohezní chování

 • Vysoká tepelná odolnost
 • Dobrá flexibilita v chladu

E3315

Zvláště vhodné pro kašírování ploch a lehké montážní lepení. Vzhledem ke sníženému obsahu MDI < 1% odpadá označení H351.

 • Nízký MDI < 1 %
 • Dobře sprejovatelné
 • Směrnice FDA 175.105
 • Velmi dlouhá otevřená doba zpracovatelnosti

E3379

Obzvláště vhodné pro kašírování lahví a lehká montážní lepení

 • Velmi dobrá odolnost vůči rozpouštědlům
 • Velmi měkká lepicí spára
 • Dlouhá otevřená doba zpracovatelnosti
 • Dobře sprejovatelné

E2456UVM

Pro montážní a konstrukční lepené spoje, které jsou vystaveny vysokým teplotám. Dostupné v barvách černá a bílá.

 • Nízká viskozita při zpracování
 • Síťování vlivem vlhkosti
 • Označeno ochranou proti UV
 • Rychlý vznik koheze
 • Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům

Kontakt

pro komerční dotazy

Příjmení(*)
Please type your full name.

Telefon
Bitte geben Sie eine Kontakt-Nummer an.

Emailová adresa(*)
Invalid email address.

Vaše zpráva
Ungültige Eingabe