category\default.php

reaktive Klebstoffe

Reaktivní tavná lepidla

Reaktivní tavná lepidla na bázi polyuretanu nabývají stále většího významu. Jsou totiž vhodná pro velmi pevné spojení různých konstrukcí. Nanesené reaktivní tavné PUR lepidlo tuhne nejprve fyzikálně a následně reaguje chemicky s vzdušnou vlhkostí, přičemž vytváří vysokomolekulární polymery s vysokou soudržností. Tímto způsobem lze dosáhnout mimořádně vysoké tepelné odolnosti při současné dobré flexibilitě za chladu a odolnosti vůči celé řadě chemikálií.

Další skupinu reaktivních tavných lepidel tvoří receptury na bázi silanem modifikovaných polyolefinů. Ty se oproti tavným PUR lepidlům vyznačují zejména schopností slepovat polypropylen bez předchozí povrchové úpravy. Kromě toho neobsahují žádné isokyanáty a nepodléhají tedy povinnému označování. Soudržnost těchto lepidel je však výrazně nižší než v případě lepidel na bázi polyuretanu.

Vhodná Aplikační technologie pro reaktivní lepidla.