• Pneumatische Schmelzklebstoffpistolen
  O nás
 • ONE4ALL
  Bühnen tavná lepidla: Nejlepší spojení
 • Kvalita je u Bühnen psána velkým písmem.
  Kvalita je u Bühnen psána velkým písmem.
 • Pneumatische Schmelzklebstoffpistolen
 • ONE4ALL
 • Kvalita je u Bühnen psána velkým písmem.

Proto lepíme - Více než firemní filozofie

Bert GausepohlBÜHNEN je podnik s úspěšnou historií sahající až do roku 1922. Od té doby jsme věděli, jak se náš obchodní model vždy znovu přizpůsobí změnám tržního prostředí. Z čistě strojírenského podniku se přitom nejprve stal specialista na hřebíky a sponkovací techniku. Záhy jsme pak přešli k zaměření na spojovací technologii budoucnosti: lepení.

Naše snaha vystupovat jako podnik nabízející tavná lepidla a přístroje k jejich zpracování s rozsáhlým poradenským zázemím se osvědčila jako životaschopná do budoucna. Lepení umožňuje vytváření celoplošně stabilních spojů materiálů, a to i u komplikovaných struktur a tvarů. Podporujeme naše zákazníky při výběru přístrojů a tavných lepidel, a tím pokládáme základy úspěšného a spolehlivého lepicího procesu. To platí jak pro automatizované, tak pro ruční nanášení tavných lepidel. Právě naše rozšířená odbornost v oblasti ručně vedené nanášecí techniky je pro řadu našich zákazníků důležitou složkou naší nabídky. Tyto aplikace se uplatňují především tehdy, když je automatické nanášení jen těžko použitelné nebo neproveditelné kvůli komplexitě, prostorovým poměrům nebo malým počtům kusů. Právě tehdy je důležité mít po ruce partnera, který svými znalostmi přispěje k bezpečnému slepení.

Jako tradiční rodinný podnik ve třetí generaci se sídlem v hanzovním městě Brémy klademe zvláštní důraz na to, abychom svým zákazníkům optimálně poradili. Jsme přesvědčeni, že se to podaří jen tehdy, budou-li naši pracovníci vybavení potřebnou odborností a vysokou motivací. Další vzdělávání, pravidelná školení a silné osobní angažmá stejně jako vysoká spokojenost našich pracovníků k tomu směrodatně přispívají.

Nedávná minulost ukázala, že se naše výkony setkávají s vysokou poptávkou i v dalších zemích. A tak jsme dokázali náš obchodní model od r. 2008 úspěšně etablovat v Polsku, Česku, Rakousku, na Slovensku, v Maďarsku, stejně jako v Nizozemí a v Belgii. Klíčem k úspěchu přitom je extrémně hustá síť odbytových pracovníků, kteří se o zákazníky se svými rozsáhlými odbornými znalostmi starají bezprostředně na místě a při vývoji nebo optimalizaci podporují jejich lepicí procesy. Další podporu nabízíme prostřednictvím našich specialistů v hlavním sídle v Brémách nebo v sídle naší dceřiné společnosti BÜHNEN Polska Sp. z o.o. ve Wrocławi (Polsko), které se zapojí vždy, když jsou zapotřebí expertní znalosti navíc.

Všechny tyto aspekty v kombinaci s vysoce moderním spektrem produktů a naším 24hodinovým dodacím servisem jsou faktory, které z nás činí cenného partnera pro naše zákazníky. .

Váš

Bert Gausepohl,
jednatel
Jan Hunke,
jednatel